Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Nákup tovarov a služieb
Cena:18 621.00 €
Číslo faktúry:2023046-2023067
Dátum vystavenia faktúry:28.02.2023
Dátum zverejnenia faktúry:11.04.2023

Príloha č. 1