Verejný register odberateľských vzťahov - detailTyp:Faktúra
Dodávateľ:všetci
IČO dodávateľa:111111
Predmet:Dobropisy
Cena:109.00 €
Číslo faktúry:2023505-2023506
Dátum vystavenia faktúry:11.04.2023
Dátum zverejnenia faktúry:13.06.2023

Príloha č. 1