Zamestnanci - Hurbanova 142/46 - učiteľkyMgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
lubica.huckovamsstaratura.sk
Soňa Fajnorová
zástupkyňa riaditeľky
fajnorovamsstaratura.sk
Emília Sobotková
učiteľka
sobotkovamsstaratura.sk
Oľga Uhrová
učiteľka
uhrovamsstaratura.sk
Lenka Rumíšková
učiteľka
rumiskovamsstaratura.sk
Adriana Gašparíková
učiteľka
gasparikovamsstaratura.sk
Ľudmila Švondrková
učiteľka
svondrkovamsstaratura.sk
Bc. Ivana Ozimá
učiteľka
ozimamsstaratura.sk
Iveta Rzavská
učiteľka
rzavskamsstaratura.sk