Zamestnanci - Hurbanova 142 a 153, Komenského 320/1 - prevádzkový personálKatarína Otiepková
vedúca školskej jedálne
otiepkovamsstaratura.sk
Ing. Vladimíra Mareková
ekonómka
marekovamsstaratura.sk
Pavol Pánik
školník
panikmsstaratura.sk
Martina Pěnkavová
kuchárka
penkavovamsstaratura.sk
Andrea Drobenová
kuchárka
drobenovamsstaratura.sk
Janka Žáková
hlavná kuchárka
zakovamsstaratura.sk
Jana Hrošovská
zamestnanec práčovne
hrusovskamsstaratura.sk
Jana Somrová
upratovačka
somrovamsstaratura.sk
Emília Knápková
upratovačka
knapkovamsstaratura.sk
Renáta Galbavá
hlavná kuchárka
galbavamsstaratura.sk
Katarína Otiepková
kuchárka
otiepkovamsstaratura.sk
Silvia Antalová
kuchárka
antalovamsstaratura.sk
Ľudmila Stančíková
upratovačka
stancikovamsstaratura.sk
Alžbeta Viskupová
upratovačka
viskupovamsstaratura.sk
Dana Kelešiová
upratovačka
kelesiovamsstaratura.sk
Anna Gajdošová
pomocná kuchárka
gajdosovamsstaratura.sk
Miriam Markechová
upratovačka
markechovamsstaratura.sk
Katarína Pribišová
kuchárka
pribisovamsstaratura.sk
Jana Hučková
pomocná kuchárka
huckovamsstaratura.sk
Monika Hudecová
personalistka
hudecovamsstaratura.sk