Zamestnanci - Komenského 320/1 - učiteľkyMgr. Ľubica Hučková
riaditeľka MŠ
lubica.huckovamsstaratura.sk
Bc. Blanka Kucharovicová
zástupkyňa riaditeľky
kucharovicovamsstaratura.sk
Mgr. Adriana Bunová
učiteľka
bunovamsstaratura.sk
Erika Mlynárová
učiteľka
mlynarovamsstaratura.sk
Tatiana Dúbravová
učiteľka
dubravovamsstaratura.sk
Dáša Podzámska
učiteľka
podzamskamsstaratura.sk