Fotogaléria - Albumy v roku 2022


Fotoalbumy z:

[20.12.2022] Vianočná besiedka + tvorivé popoludnie - 3. trieda Včielky (70 fotiek)
[20.12.2022] Pečenie medovníčkov - 3. trieda Včielky (18 fotiek)
[20.12.2022] Zimné radovánky, šantenie v snehu - 3. trieda Včielky (10 fotiek)
[19.12.2022] Vianočná besiedka v 2.triede MŠ 142 (18 fotiek)
[19.12.2022] Zdobenie medovníčkov v 2.triede MŠ 142 (8 fotiek)
[19.12.2022] Vítanie Mikuláša v 2.triede MŠ 142 (23 fotiek)
[19.12.2022] Vianočné tvorenie v tr. č. 6 - Líštičky (53 fotiek)
[17.12.2022] Vianoce v triede Motýlikov, tr.č.4 MŠ Hurbanova 153 (32 fotiek)
[15.12.2022] December v 1.triede MŠ 142 (13 fotiek)
[15.12.2022] Vianočná besiedka 4.trieda MŠ 142 (35 fotiek)
[15.12.2022] Pečenie medovníkov 4.trieda MŠ 142 (26 fotiek)
[15.12.2022] Výroba vianočnej výzdoby 4.trieda MŠ 142 (6 fotiek)
[11.12.2022] Zdravé zúbky, Usilovné včielky tr. č. 1 MŠ Hurbanova 153 (45 fotiek)
[11.12.2022] Mikuláš, Motýliky tr.č.4 MŠ Hurbanova 153 (24 fotiek)
[11.12.2022] Mikuláš, čo v tom vreci máš, Usilovné včielky, tr.č.1 MŠ Hur.153 (44 fotiek)
[09.12.2022] Pečenie medovníčkov v tr.č.6 (33 fotiek)
[09.12.2022] Návšteva Mikuláša v 3. triede - Včeličky (27 fotiek)
[08.12.2022] Máme radi rajčinku 4.trieda MŠ 142 (5 fotiek)
[08.12.2022] Zdobenie stromčekov na námestí 4.trieda MŠ 142 (14 fotiek)
[08.12.2022] Dentálna hygiénička v MŠ 4.trieda MŠ 142 (17 fotiek)
[08.12.2022] Vianočné mašličky 4.trieda MŠ 142 (3 fotky)
[08.12.2022] Mikuláš v 4.triede MŠ 142 (48 fotiek)
[08.12.2022] Koncert v ZUŠ Stará Turá 4.trieda MŠ 142 (14 fotiek)
[08.12.2022] Mikuláš v tr. Líštičiek č. 6 (33 fotiek)
[07.12.2022] Mikuláš v MŠ - triedy 3 a 4 (38 fotiek)
[07.12.2022] Mikuláš v MŠ - triedy 1 a 2 (14 fotiek)
[06.12.2022] Mikuláš v triede č.1 MŠ 142 (23 fotiek)
[06.12.2022] Zeleninka mesiaca november-PARADAJKA, 3. trieda (7 fotiek)
[06.12.2022] Beseda s dentálnou hygieničkou, 3. trieda (22 fotiek)
[01.12.2022] KVETINKY, december, Kom., tr.č.1 (130 fotiek)
[28.11.2022] Spolupráca so ZUŠ - 2trieda (12 fotiek)
[28.11.2022] Učíme sa čítať - 2 trieda Komenského (19 fotiek)
[23.11.2022] Besiedka + tvorivé popoludnie s rodičmi a starými rodičmi (33 fotiek)
[15.11.2022] čítame, skladáme slová 2. trieda Komenského 320 (26 fotiek)
[13.11.2022] Novembrové aktivity v triede č. 6 - "Líštičky" (106 fotiek)
[13.11.2022] Dopoludnie s Romi a Blahoželáme, tr.č.4 Motýliky, MŠ Hurb. 153 (52 fotiek)
[13.11.2022] Farebná jeseň , tr. č. 1 Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153 (69 fotiek)
[12.11.2022] Zeleninka mesiaca - rajčinka v 3. triede - Kvetinky (16 fotiek)
[12.11.2022] Olympiáda medzi materskými školami (26 fotiek)
[09.11.2022] Zeleninka mesiaca október - PAPRIKA Hurbanova 142 3. trieda (1 fotka)
[08.11.2022] Športové dopoludnie s kamarátmi MŠ 142 2.trieda (20 fotiek)
[08.11.2022] Rajčinkové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda (8 fotiek)
[07.11.2022] Pracovné popoludnie s rodičmi s besiedkou MŠ 142 2.trieda (31 fotiek)
[07.11.2022] CVČ MŠ 142 4.trieda (49 fotiek)
[07.11.2022] Beh Terryho Foxa MŠ 142 4.trieda (12 fotiek)
[07.11.2022] Vystúpenie v ZOS Stará Turá MŠ 142 4.trieda (26 fotiek)
[07.11.2022] Turistická vychádzka na železničnú stanicu MŠ 142 4.trieda (7 fotiek)
[07.11.2022] Mesiac úcty k starším MŠ 142 4.trieda (68 fotiek)
[07.11.2022] Náš prvý september a október v MŠ MŠ 142 1.trieda (20 fotiek)
[07.11.2022] KVETINKY, november, Kom., tr.č.1 (82 fotiek)
[06.11.2022] Jesenenie a Blahoželáme , tr. č. 4 Motýliky MŠ Hurbanova 153 (30 fotiek)
[06.11.2022] Deň MŠ v 3. triede (16 fotiek)
[03.11.2022] Mesiac papriky MŠ 142 4.trieda (35 fotiek)
[02.11.2022] programovanie - 2 trieda Komenského 320 (9 fotiek)
[02.11.2022] beh Terryho Foxa (39 fotiek)
[02.11.2022] branno-turistická vychádzka na Drahy 2. trieda Komenského (55 fotiek)
[27.10.2022] Medzinárodný deň jablka Hurbanova 142 3. trieda (11 fotiek)
[26.10.2022] Jesenné tvorenie z prírodnín Hurbanova 142 3. trieda (6 fotiek)
[24.10.2022] Zdravý tanierik MŠ 142 2.trieda (3 fotky)
[24.10.2022] Paprikové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda (12 fotiek)
[24.10.2022] Deň jablka MŠ 142 2.trieda (17 fotiek)
[24.10.2022] Beh Terryho Foxa MŠ 142 (13 fotiek)
[19.10.2022] Beh Terryho Foxa 3.trieda (21 fotiek)
[18.10.2022] Upracme sme si okolie MŠ 3. trieda Hurbanova 142 (28 fotiek)
[17.10.2022] Naši najmenší, Usilovné včielky tr. č. 1, MŠHurbanova 153/62 (41 fotiek)
[17.10.2022] Blahoželáme, Motýliky, tr.č.4, MŠ Hurbanova 153/52 (32 fotiek)
[17.10.2022] Týždeň mlieka MŠ 142 4.trieda (65 fotiek)
[17.10.2022] Upracme si škôlku MŠ 142 4.trieda (16 fotiek)
[17.10.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 4.trieda (51 fotiek)
[16.10.2022] tvoríme a hráme sa 2 trieda komenského (7 fotiek)
[16.10.2022] predplavecká príprava 2. trieda Komenského (70 fotiek)
[16.10.2022] výtvarná tvorivosť - fortáž dyne, trieda č.2 Komenského (9 fotiek)
[16.10.2022] Gazdovský dvor -Varíme slivkový lekvár, trieda č.2 Komenského (29 fotiek)
[16.10.2022] CVČ - plody jesene, trieda č. 2 Komenského (25 fotiek)
[14.10.2022] Branno-turistická vychádzka na Drahy, MŠ Hurbanova 142, 3.trieda (23 fotiek)
[13.10.2022] Púšťanie šarkanov MŠ 142 (9 fotiek)
[13.10.2022] Turistika krásnou jesennou prírodou MŠ 142 2.trieda (14 fotiek)
[13.10.2022] Naši Gaštankovia - spolupráca s rodinou MŠ 142 2.trieda (5 fotiek)
[13.10.2022] Mrkvičkové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda (29 fotiek)
[13.10.2022] Jesenné upratovanie záhrady MŠ 142 2.trieda (5 fotiek)
[13.10.2022] Divadielko Príbeh v našej škôlke 12.10. MŠ 142 (14 fotiek)
[12.10.2022] Trieda č.6 (112 fotiek)
[12.10.2022] Exkurzia na staroturiansku tržnicu-3.trieda MŠ Hurbanova 142 (9 fotiek)
[11.10.2022] Zeleninka mesiaca - MRKVA 3.trieda MŠ 142 (4 fotky)
[10.10.2022] Šarkaniáda MŠ 142 (19 fotiek)
[10.10.2022] Plávanie s Penguinom MŠ 142 4.trieda (51 fotiek)
[10.10.2022] Jeseň v 4.triede MŠ 142 (11 fotiek)
[07.10.2022] ŠARKANIÁDA (25 fotiek)
[06.10.2022] KVETINKY, október, Kom., tr.č.1 (294 fotiek)
[30.09.2022] Trieda č.6 - "Líštičky" v septembri (14 fotiek)
[26.09.2022] Mesiac mrkvy MŠ 142 4.trieda (42 fotiek)
[26.09.2022] Máme radi mrkvičku MŠ 142 4.trieda (33 fotiek)
[26.09.2022] Slivkový lekvár na Gazdovskom dvore MŠ 142 (43 fotiek)
[12.09.2022] KVETINKY, september, Kom., tr.č.1 (259 fotiek)
[18.07.2022] Zmrzlinka MŠ 142 3.trieda (5 fotiek)
[18.07.2022] Ďalekohľad MŠ 142 3.trieda (11 fotiek)
[03.07.2022] Motýliky blahoželajú a triedne aktivity, tr.č. 2, MŠ Hurban. 153 (16 fotiek)
[03.07.2022] Dovidenia škôlka milá, predškoláci Líštičky, tr.č. 1 MŠ Kom. (49 fotiek)
[01.07.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 trieda 2 (27 fotiek)
[29.06.2022] Júnové aktivity v tr.č.4 - (30 fotiek)
[29.06.2022] Divadielko Tdpaslík MŠ 142 (7 fotiek)
[28.06.2022] Zo života Motýlikov, tr.č.2, MŠ Hurbanova 153 (34 fotiek)
[28.06.2022] Naši oslávenci, predškoláci líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (6 fotiek)
[28.06.2022] Predškoláci líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (19 fotiek)
[28.06.2022] Cvičenie psíkov, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (5 fotiek)
[28.06.2022] Návšteva ZUŠ v MŠ, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (10 fotiek)
[28.06.2022] Cvičenie s Katkou Vidovou, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (14 fotiek)
[28.06.2022] Predplavecká príprava, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (36 fotiek)
[28.06.2022] MDD – Športový deň v MŠ, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (30 fotiek)
[28.06.2022] Minifarma Lubina, predškoláci líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (75 fotiek)
[28.06.2022] Športový deň Častkovce, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom. (74 fotiek)
[28.06.2022] Olympiáda Hviezdičiek, predškoláci Líštičky, tr.č.1 MŠ Kom. (116 fotiek)
[27.06.2022] Predplavecká príprava MŠ 142 4.trieda (47 fotiek)
[27.06.2022] Vzájomné obdarovanie MŠ 142 2.trieda (22 fotiek)
[27.06.2022] MDD v 2.triede MŠ 142 (14 fotiek)
[24.06.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 3.trieda (15 fotiek)
[22.06.2022] Mini ZOO v CVČ MŠ 142 4.trieda (27 fotiek)
[20.06.2022] Záchranári v tr.č. 4 - (100 fotiek)
[19.06.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (31 fotiek)
[19.06.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (33 fotiek)
[15.06.2022] Regionálna Olympiáda Hviezdičiek MŠ 142 (52 fotiek)
[13.06.2022] Športová olympiáda v Častkovciach MŠ 142 4.trieda (50 fotiek)
[13.06.2022] Olympiáda Hviezdičiek MŠ 142 4.trieda (54 fotiek)
[13.06.2022] Besiedka v tr. č.4 - Líštičky (38 fotiek)
[10.06.2022] Klub športového aerobicu a gymnastiky MŠ 142 4.trieda (14 fotiek)
[10.06.2022] Výcvik psov MŠ 142 4.trieda (17 fotiek)
[10.06.2022] MDD v 3.triede MŠ 142 (71 fotiek)
[10.06.2022] MDD v 1.triede MŠ 142 (34 fotiek)
[10.06.2022] MDD u predškolákov MŠ 142 4.trieda (66 fotiek)
[09.06.2022] Na MiniFarme MŠ 142 4.trieda (47 fotiek)
[09.06.2022] Dychové nástroje v MŠ MŠ 142 4.trieda (6 fotiek)
[06.06.2022] Oslava narodenín v 1. triede (3 fotky)
[05.06.2022] MDD v tr.č. 4 - Líštičky (90 fotiek)
[03.06.2022] Deň detí v 1. triede (16 fotiek)
[02.06.2022] KVETINKY, jún, tr.č.6, IV.MŠ (173 fotiek)
[30.05.2022] Triedna besiedka a tvorivé dielne MŠ 142 trieda 2 (51 fotiek)
[29.05.2022] Májové aktivity v tr.č. 4. - LÍŠTIČKY (44 fotiek)
[26.05.2022] Enviromentálna turistická vychádzka MŠ 142 2.trieda (30 fotiek)
[26.05.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 trieda 1 (16 fotiek)
[26.05.2022] Hrady našimi očami MŠ 142 trieda 3 (9 fotiek)
[23.05.2022] Turistika s Lesoturom, predškoláci Líštičky, tr. č. 1, MŠ Kom. (83 fotiek)
[18.05.2022] Jarné upratovanie a sadenie do záhona MŠ 142 trieda 1 (16 fotiek)
[18.05.2022] Jarné upratovanie MŠ 142 trieda 2 (14 fotiek)
[18.05.2022] Práca v minizáhradke MŠ 142 trieda 3 (21 fotiek)
[18.05.2022] Jar na našom dvore MŠ 142 trieda 4 (11 fotiek)
[18.05.2022] Deň Zeme s CVČ MŠ 142 trieda 4 (36 fotiek)
[18.05.2022] Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá MŠ 142 trieda 4 (20 fotiek)
[18.05.2022] Slovensko našimi očami MŠ 142 trieda 4 (20 fotiek)
[18.05.2022] Dúbrava s Lesoturom MŠ 142 trieda 4 (24 fotiek)
[18.05.2022] Do Dúbravy s Lesoturom MŠ 142 trieda 3 (24 fotiek)
[16.05.2022] Srdečne blahoželáme, trieda č.2 Motýliky MŠ Hurbanova 153 (8 fotiek)
[16.05.2022] Deň Zeme s CVČ, trieda č.1 predškoláci Líštičky MŠ Komenského (122 fotiek)
[16.05.2022] Naši oslávenci, trieda č.1 predškoláci Líštičky MŠ Kom. (72 fotiek)
[09.05.2022] KVETINKY, máj, tr.č.6, IV.MŠ (142 fotiek)
[06.05.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (23 fotiek)
[28.04.2022] Den Zeme v tr.č.4 - Líštičky (57 fotiek)
[19.04.2022] Náš oslávenec predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského (18 fotiek)
[19.04.2022] Veľkonočná dielnička predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského (60 fotiek)
[19.04.2022] Gazdovský dvor predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského (78 fotiek)
[19.04.2022] Kurz ľadového korčuľovania predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Kom. (30 fotiek)
[13.04.2022] KVETINKY, apríl, tr.č.6, IV.MŠ (70 fotiek)
[12.04.2022] Kurz korčuľovania 4.trieda MŠ 142 (63 fotiek)
[12.04.2022] Morena, Morena, do vody hodená MŠ 142 (31 fotiek)
[12.04.2022] Veľká noc na Gazdovskom dvore MŠ 142 (47 fotiek)
[12.04.2022] Veľká noc v triede 4 MŠ 142 (23 fotiek)
[12.04.2022] Marec v triede Chrobáčikov č.2 MŠ 142 (24 fotiek)
[11.04.2022] Sviatky jari v triede č. 4 - "Líštičky" (35 fotiek)
[05.04.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (29 fotiek)
[31.03.2022] Téma DOPRAVA v tr.č. 4 - Líštičky (49 fotiek)
[31.03.2022] Marec, trieda č. 3 - Zvedavé včeličky (29 fotiek)
[29.03.2022] Návšteva v knižnici 4.trieda MŠ 142 (19 fotiek)
[29.03.2022] Návšteva v knižnici 3.trieda MŠ 142 (24 fotiek)
[19.03.2022] Z rozprávky do rozprávky v 1.triede (12 fotiek)
[18.03.2022] Návšteva knižnice - trieda č.4 Líštičky (56 fotiek)
[17.03.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (61 fotiek)
[15.03.2022] Motýliky - naši najmenší, trieda č.2, MŠ Hurbanova 153/62 (50 fotiek)
[15.03.2022] Filipove dobrodružstvá, predškoláci Líštičky, trieda č.1, MŠ Kom (52 fotiek)
[15.03.2022] Blahoželáme oslávencom , predškoláci Líštičky, trieda č.1 MŠ Kom (63 fotiek)
[10.03.2022] Fašiangový karneval v triede č.2 MŠ 142 (41 fotiek)
[04.03.2022] Február, trieda č.3 - Zvedavé včeličky (105 fotiek)
[02.03.2022] KVETINKY, marec, tr.č.6, IV.MŠ (132 fotiek)
[01.03.2022] Kolobežkovanie 6.trieda (14 fotiek)
[01.03.2022] Hráme domino, počítame. 6 trieda (9 fotiek)
[01.03.2022] Pečieme medovníky 6.trieda (18 fotiek)
[01.03.2022] Dramatizácia a počítanie: Rozprávka o rukavičke 6. trieda (11 fotiek)
[01.03.2022] Skladáme puzzle- snehuliaci 6. trieda (7 fotiek)
[01.03.2022] Hľadáme, meriame cesty a cestičky 6.trieda (17 fotiek)
[01.03.2022] skladáme postavy z geometrických tvarov 6.trieda (4 fotky)
[01.03.2022] Zimná olympiáda, hráme hokej 6.trieda (16 fotiek)
[01.03.2022] Karneval v 1. triede (30 fotiek)
[28.02.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (80 fotiek)
[28.02.2022] Zvedavé sovičky tr. č. 3 (19 fotiek)
[25.02.2022] Oslava narodenín v tr. č. 4 - Líštičky (4 fotky)
[25.02.2022] Veselé fašiangy v tr.č. 4 - Líštičky (80 fotiek)
[24.02.2022] Fašiangové veselenie - karneval 1.trieda MŠ 142 (46 fotiek)
[23.02.2022] Mikulášska nádielka 2.trieda MŠ 142 (15 fotiek)
[23.02.2022] Aktivity január 2.trieda MŠ 142 (37 fotiek)
[23.02.2022] Karneval 4.trieda MŠ 142 (19 fotiek)
[23.02.2022] Blahoželáme Líštičkám , predškoláci trieda č.1 MŠ Komenského (37 fotiek)
[23.02.2022] Karnevalový deň , trieda č.1, predškoláci Líštičky MŠ Komenského (36 fotiek)
[23.02.2022] Tešíme sa do školy, trieda č.1, predškoláci Líštičky MŠ Kom. (56 fotiek)
[23.02.2022] Zo života Motýlikov, trieda č.2 MŠ Hurbanova 153/62 (19 fotiek)
[23.02.2022] Malá nočná hudba v kresbe, tr. č.1, predškoláci Líštičky MŠ Kom. (7 fotiek)
[02.02.2022] Predvianočná atmosféra v tr. č. 4 - Líštičky (9 fotiek)
[02.02.2022] Líštičky na snehu - tr. č. 4 (22 fotiek)
[02.02.2022] Kŕmitká pre vtáčiky - tr. č.4 (17 fotiek)
[01.02.2022] KVETINKY, február, tr.č.6, IV.MŠ (118 fotiek)
[31.01.2022] Sovičky trieda č. 3 (70 fotiek)
[31.01.2022] Sovičky trieda č. 3 (43 fotiek)
[31.01.2022] Január, trieda č.3 - Veselé včeličky (34 fotiek)
[19.01.2022] KVETINKY, január, tr.č.6, IV.MŠ (62 fotiek)