Novinky - 2016

Novinky z:

[20.12.2016] Výroba vianočných svietnikov v triede "veselých lienok"

[11.12.2016] Mikuláš a Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 Stará Turá

[11.12.2016] Mikulášske tvorenie Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153

[08.12.2016] Benefičný koncert NADÁCIA ŽIVOT "veselé lienky"- trieda č.2

[08.12.2016] Netradičné cvičenie s Kikou III.MŠ 4.trieda

[08.12.2016] Návšteva v ambulancii dentálnej hygieny. III.MŠ 4.trieda

[06.12.2016] Návšteva zubnej ambulancie a dentálna hygiena- trieda č.2

[06.12.2016] VIANOČNÝ GAZDOVSKÝ DVOR- trieda č.2

[05.12.2016] Mikuláš v najmladších triedach č. 1 a 2

[05.12.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, december, tr.č.5, IV.MŠ

[05.12.2016] Život KVETINIEK,december, tr.č.6, IV.MŠ

[01.12.2016] Naše zdravie - Zúbky Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153

[01.12.2016] Úcta k starším, Usilovné včielky, 4. trieda Hurbanova 153

[29.11.2016] Zúbky ako perličky v triede č.2

[28.11.2016] Zdravé zúbky nebolia - III.MŠ 3.trieda

[16.11.2016] Besiedka pre starkých v triede "veselých lienok" - trieda č.2

[15.11.2016] Cvičenie rodičov s deťmi v minitelocvičniach - IV.MŠ

[15.11.2016] Dentálna hygiena III.MŠ 2.trieda

[14.11.2016] Beh Terryho Foxa známy ako Beh nádeje

[10.11.2016] Beh Terryho Foxa - III.MŠ 4.trieda

[10.11.2016] Cesta okolo sveta v III.MŠ.

[10.11.2016] Dentálna hygiena III.MŠ 4.trieda

[09.11.2016] Jesenné tvorenie rodičov s deťmi "veselé lienky"-trieda č.2

[07.11.2016] Jesenné popoludnie III.MŠ 4.trieda

[07.11.2016] Návšteva v DOS Stará Turá III.MŠ 4.trieda

[07.11.2016] Tvorivé popoludnie s rodičmi III.MŠ 2.trieda

[07.11.2016] Zábavné športové dopoludnie III.MŠ 4.trieda

[04.11.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, november, tr.č.5, IV.MŠ

[04.11.2016] Život KVETINIEK,november, tr.č.6, IV.MŠ

[26.10.2016] Beh Terryho Foxa - III.MŠ 3.trieda

[26.10.2016] Dyňové pracovné popoludnie s rodičmi Usilovné včielky tr. č. 4

[26.10.2016] Hry, farby a vône jesene Usilovné včielky tr. č. 4 Hurbanova 153

[26.10.2016] Tvorivé dielne - III.MŠ 3.trieda

[26.10.2016] Vystúpenie v Dome opatrovateľskej služby Usilovné včielky

[21.10.2016] Jablkový týždeň "veselých lienok" - trieda č.2

[20.10.2016] Návšteva CVČ - III.MŠ 4.trieda

[20.10.2016] Spolupráca s rodinou - III.MŠ 4.trieda

[19.10.2016] Rozprávka o troch prasiatkach trochu inak - trieda č.2

[17.10.2016] Zvieratká tety Janky Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153

[10.10.2016] Farebná jeseň - tr.č.5, Hravé Slniečka, IV.MŠ

[10.10.2016] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, október, tr.č.5, IV.MŠ + Zber papiera

[07.10.2016] Život KVETINIEK, október, tr.č.6, IV.MŠ + Zber papiera

[06.10.2016] Čarovná jeseň - tr.č.6, Kvetinky, IV.MŠ

[02.10.2016] Septembrové Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153 Stará Turá

[02.10.2016] Turistická vychádzka Usilovné včielkyMŠ Hurbanova 153 Stará Turá

[29.09.2016] Turistická vychádzka 3.trieda III.MŠ

[28.09.2016] Jesenné šantenie

[28.09.2016] Šarkaniáda - IV.MŠ

[28.09.2016] Športové aktivity v meste 3.trieda III.MŠ

[27.09.2016] Brannoturistická vychádzka 4. trieda III.MŠ

[24.07.2016] Koncoročná opekačka, šport, zábava Usilovné včielky 6. trieda

[30.06.2016] Rozlúčkový karneval v III.MŠ

[24.06.2016] Brannoturistická vychádzka na Dubník 3.a 4.trieda III.MŠ

[20.06.2016] DOVIDENIA PREDŠKOLÁCI III.MŠ

[20.06.2016] Spolupráca s LESOTUROM III.MŠ

[20.06.2016] Turistická vychádzka 4. trieda III.MŠ

[10.06.2016] Brannoturistická vychádzka 2. trieda III.MŠ

[10.06.2016] Zvieratká tety Janky - návšteva CVČ 3. trieda III.MŠ

[06.06.2016] Mestská polícia deťom - 3. a 4. trieda III.MŠ

[05.06.2016] Šťastné deti - Hravé slniečka, tr.č.2, IV.MŠ

[05.06.2016] Šťastné deti - Kvetinky, tr.č.1, IV.MŠ

[02.06.2016] Deťom pre radosť - III.MŠ

[02.06.2016] Olympiáda v 2. triede III.MŠ

[02.06.2016] Oslava Dňa detí v III.MŠ

[01.06.2016] Deň mamičiek a rodiny Usilovné včielky 6.trieda MŠ

[01.06.2016] Deň detí MDD Usilovné včielky 6. trieda MŠ Hurbanova 153

[27.05.2016] Návšteva Minifarmy Lubina 2. trieda III.MŠ

[26.05.2016] Slovensko-moja vlasť, Kvetinky, IV.MŠ, 1.tr.

[24.05.2016] Tenisové dopoludnie v 3. triede III.MŠ

[23.05.2016] Detská olympiáda Hviezdičiek v III.MŠ

[20.05.2016] Deň matiek v 1. triede III.MŠ

[20.05.2016] Deň matiek v Dome kultúry III.MŠ

[20.05.2016] Divadelné predstavenie Kozliatka v III.MŠ

[20.05.2016] Májové sviatky v 3. triede III.MŠ

[20.05.2016] Tenisové dopoludnie v 4. triede III.MŠ

[19.05.2016] Dentálna hygiena v 2. triede III.MŠ

[19.05.2016] Deň rodiny v 2. triede III.MŠ

[12.05.2016] Oslava Dňa matiek v 4. triede III.MŠ

[12.05.2016] Súťaž "Naše talenty" v ZUŠ - III.MŠ

[11.05.2016] Deň otvorených dverí v ZUŠ III.MŠ

[10.05.2016] Deň Zeme v CVČ III.MŠ

[09.05.2016] Besiedka pre mamičky - Kvetinky, tr.č.1, IV.MŠ

[06.05.2016] Besiedka pre mamičky - Hravé slniečka, 2.tr., IV.MŠ

[28.04.2016] Malí ochranári Zeme Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153

[27.04.2016] Turistická vychádzka Kvetiniek a Hravých slniečok, IV.MŠ

[25.04.2016] Deň otvorených dverí v IV.MŠ

[14.04.2016] Jar na hospodárskom dvore u Štefanechovcov III.MŠ

[13.04.2016] Jarná turistická vychádzka 2.trieda III.MŠ

[13.04.2016] Návšteva detí III. MŠ v 1. triede ZŠ

[12.04.2016] Jarné Hravé slniečka v tr.č.2, IV.MŠ

[01.04.2016] Návšteva Mestskej knižnice Kristíny Royovej- trieda č.4

[01.04.2016] Sadenie byliniek v III.MŠ

[01.04.2016] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - JAR

[30.03.2016] Deň vody v CVČ III. MŠ

[30.03.2016] Kniha moja kamarátka Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153

[30.03.2016] Usilovné včielky a školáci prváci 6. trieda Hurbanova 153

[30.03.2016] Zajko Hrajko s Usilovnými včielkami 6. trieda Hurbanova 153 Sta

[23.03.2016] Jarné variácie v III.MŠ

[22.03.2016] Návšteva knižnice 2., 3. a 4. trieda III.MŠ

[22.03.2016] Topenie Moreny v III.MŠ

[15.03.2016] Divadielko NA ZEMI DOBRE MI v III.MŠ

[15.03.2016] Zhotovenie Moreny v III.MŠ

[25.02.2016] Karnevalovo fašiangový týždeň Usilovné včielky 6. trieda

[25.02.2016] Vtáčky v zime Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153

[21.02.2016] Týždeň plný zábavy s hudobnými nástrojmi- trieda č.4

[15.02.2016] Fašiangový karneval - Hravé slniečka, tr.č.2, IV.MŠ

[15.02.2016] Fašiangový karneval a príprava naň - trieda č.3,4

[10.02.2016] Fašiangový karneval - Kvetinky, 1.tr., IV.MŠ

[09.02.2016] Fašiangový karneval v III.MŠ

[02.02.2016] Návšteva dentálnej hygieničky 3.a 4. trieda III.MŠ

[29.01.2016] Zimička už prišla - Kvetinky, 1.tr., IV.MŠ

[21.01.2016] Interné divadielko v IV.MŠ - Zvieratká v zime

[18.01.2016] Pečenie medovníkov- trieda č.4

[18.01.2016] Pri vianočnom stole v triede č.4

[18.01.2016] Vianočná besiedka v triede č.4

[01.01.2016] Mikuláš Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153 Stará Turá

[01.01.2016] Vianočné popoludnie Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153