Fotogaléria - Albumy v roku 2017


Fotoalbumy z:

[27.12.2017] Vianočný čas Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (144 fotiek)
[22.12.2017] Materské centrum Žabka III.MŠ 1.trieda (11 fotiek)
[22.12.2017] Čaro Vianoc 3.trieda III.MŠ (33 fotiek)
[21.12.2017] Čas Vianoc v 1.triede III.MŠ (41 fotiek)
[21.12.2017] Vôňa Vianoc 2.trieda III.MŠ (7 fotiek)
[21.12.2017] Chystáme sa na Vianoce trieda č.4, III. MŠ (32 fotiek)
[18.12.2017] Nadácia život 10.12.2017 (16 fotiek)
[14.12.2017] Vianočná pekáreň u LIENOK tr.č.5 (24 fotiek)
[11.12.2017] Trieda č.6 - vianočná besiedka, aranžovanie vianočných ikebán (62 fotiek)
[08.12.2017] Mikuláš v MŠ triedy 1,2,6 (60 fotiek)
[06.12.2017] Mikulášske dopoludnie Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (41 fotiek)
[05.12.2017] LIENKY s Mikulášom, tr.č. 5 (31 fotiek)
[05.12.2017] Mikuláš trieda č. 1. a 2. (47 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ (11 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš III.MŠ 1.trieda (20 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ 2.trieda (25 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ 3.trieda (23 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ 4.trieda (24 fotiek)
[04.12.2017] Mikuláš v MŠ, 2.trieda, Komenského 320 (50 fotiek)
[01.12.2017] Život KVETINIEK,december, tr.č.3, IV.MŠ (149 fotiek)
[01.12.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 3.trieda (21 fotiek)
[01.12.2017] Od Ondreja do Vianoc Gazdovský dvor III.MŠ 3. a 4. trieda (65 fotiek)
[01.12.2017] 1.miesto v súťaži Ochranárik, D.Palcút, IV.MŠ, tr.č.3 (4 fotky)
[01.12.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 1.trieda (24 fotiek)
[30.11.2017] Tvorivé dopoludnie s tetou Mirkou a Veronikou III.MŠ 2.trieda (17 fotiek)
[29.11.2017] LIENKY v Mini ZOO tr.č. 5 (14 fotiek)
[29.11.2017] Advetnt, Stridžie dni na Gazdovskom dvore, 2.trieda Komenského (168 fotiek)
[29.11.2017] tety z knižnice na návšteve v triede č.5 a 6 (14 fotiek)
[29.11.2017] Minitelocvične v IV.MŠ (21 fotiek)
[28.11.2017] Dentálna hygiena v triede LOPTIČIEK (19 fotiek)
[28.11.2017] Ako vrabčiak čarovné slovíčka vo svete hľadal III.MŠ (5 fotiek)
[28.11.2017] Zdravý november v triede LIENOK č. 5 (57 fotiek)
[27.11.2017] Exkurzia v sušiarni ovocia a zeleniny Usilovné včielky 1.tr. Kom (69 fotiek)
[27.11.2017] Filipove dobrodružstvá 1. trieda Usilovné včielky MŠ Komenského (137 fotiek)
[27.11.2017] Zdravé zúbky Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (92 fotiek)
[26.11.2017] Zo života SOVIČIEK - tr.č.2 (96 fotiek)
[26.11.2017] Jeseň v triede LOPTIČIEK (83 fotiek)
[24.11.2017] Deň so záchranármi III:MŠ (27 fotiek)
[23.11.2017] Halloweenský karneval 2.trieda Komenského (53 fotiek)
[22.11.2017] Spolupráca so ZŠ III.MŠ 4.trieda (9 fotiek)
[22.11.2017] Jesenné dopoludnie s Lesoturom. III.MŠ (36 fotiek)
[22.11.2017] Odšťavovanie ovocia, 2.trieda Komenského (53 fotiek)
[22.11.2017] Predčitateľská gramotnosť, 2.trieda, Komenského (34 fotiek)
[22.11.2017] Hráme sa s geometrickými tvarmi 2.trieda Komenského (25 fotiek)
[22.11.2017] Tvoríme naše telo 2.trieda , Komenského (16 fotiek)
[12.11.2017] Oberačka jablk 2. trieda Komenského 320 (74 fotiek)
[12.11.2017] Brannoturistická vychádzka na Hnilíky 2.trieda, Komenského 320 (3 fotky)
[12.11.2017] Artefiletika Ľudské telo Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen. (120 fotiek)
[12.11.2017] Návšteva na Mestskej polícii v Starej Turej, 2.trieda Komeského (26 fotiek)
[12.11.2017] Halloween ako karneval Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (100 fotiek)
[12.11.2017] Dyňová párty, trieda 2.trieda, Komenského 320 (23 fotiek)
[12.11.2017] Priadky na Gazdovskom dvore v Turej Lúke, 2.trieda, Komenského (64 fotiek)
[12.11.2017] Deň jablka v CVČ, 2.trieda, Komenského 320 (65 fotiek)
[12.11.2017] Staroturiansky remeselnícky jarmok, 2.trieda Komenského 320 (108 fotiek)
[10.11.2017] Jesenné popoludnie III.MŠ 2.trieda (20 fotiek)
[10.11.2017] Život KVETINIEK,november, tr.č.3, IV.MŠ (152 fotiek)
[09.11.2017] Poznávame ľudové tradície 2.trieda Komenského 320 (48 fotiek)
[09.11.2017] Korčuľovanie -2.trieda, Komenského 320 (85 fotiek)
[09.11.2017] Divadielko Na traky III.MŠ (13 fotiek)
[07.11.2017] Jeseň v tr.6 (115 fotiek)
[07.11.2017] Trieda č.6 na kolesách (28 fotiek)
[07.11.2017] Trieda č.6 - návšteva Mestskej polície (37 fotiek)
[06.11.2017] Kultúrne vystúpenie v ZOS Stará Turá Usilovné včielky MŠ Komen. (12 fotiek)
[06.11.2017] Októbrové Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (130 fotiek)
[06.11.2017] Korčuľovanie na ľade Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (47 fotiek)
[02.11.2017] Kurz ľadového korčuľovania III.MŠ (30 fotiek)
[02.11.2017] Svetový deň mlieka III.MŠ 4.trieda (21 fotiek)
[02.11.2017] Farebná jeseň v 1.triede III.MŠ (34 fotiek)
[02.11.2017] CVČ zvieratká tety Janky-trieda č.6 (52 fotiek)
[01.11.2017] Jeseň v triede č.5 (60 fotiek)
[25.10.2017] Jesenné popoludnie III.MŠ 3.trieda (24 fotiek)
[25.10.2017] Zdravé zúbky III.MŠ 4.trieda (28 fotiek)
[25.10.2017] Týždeň jablka III.MŠ 4.trieda (50 fotiek)
[24.10.2017] Priadky - Gazdovský dvor III.MŠ predškoláci (60 fotiek)
[20.10.2017] Prvé skúsenosti v triede Sovičiek (119 fotiek)
[18.10.2017] Jesenná turistika III.MŠ 3.trieda (16 fotiek)
[17.10.2017] Plody jesene Usilovné včielky v CVČ 1.trieda MŠ Komenského (25 fotiek)
[16.10.2017] Plody jesene v CVČ III.MŠ 3. a 4.trieda (32 fotiek)
[16.10.2017] Tvorivé dielne so starkými III.MŠ 4.trieda (48 fotiek)
[16.10.2017] Mestská polícia a Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (20 fotiek)
[16.10.2017] Trieda LOPTIČIEK na šarkaniáde (12 fotiek)
[15.10.2017] Vitamínový deň u Usilovných včielok 1. trieda MŠ Komenského (57 fotiek)
[15.10.2017] Dyňové pracovné popoludnie Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen. (51 fotiek)
[15.10.2017] Deti bežali za zdravie Beh Terryho Foxa 1. trieda MŠ Komenského (22 fotiek)
[12.10.2017] Návšteva v DOS Stará Turá III.MŠ 4.trieda (8 fotiek)
[12.10.2017] Návšteva mestskej polície III.MŠ 3. a 4.trieda (17 fotiek)
[05.10.2017] Rodinná športovo-zábavná olympiáda III.MŠ (23 fotiek)
[05.10.2017] Gaštankové tvorenie III.MŠ 3.trieda (8 fotiek)
[05.10.2017] Šarkaniáda (6 fotiek)
[04.10.2017] Deviataci vs. škôlkári, tr. č. 3, IV. MŠ (112 fotiek)
[03.10.2017] Jesenná športová olympiáda s rodičmi, IV.MŠ (44 fotiek)
[03.10.2017] Život KVETINIEK,október, tr.č.3, IV.MŠ (504 fotiek)
[02.10.2017] Šarkaniáda (52 fotiek)
[01.10.2017] Usilovné včielky na Gazdovskom dvore 1. trieda MŠ Komenského (86 fotiek)
[01.10.2017] Predplavecká príprava Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (160 fotiek)
[01.10.2017] Septembrové Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (62 fotiek)
[29.09.2017] Beh TERRYHO FOXA III.MŠ 3.trieda (6 fotiek)
[29.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3.trieda (7 fotiek)
[25.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 4. trieda (14 fotiek)
[25.09.2017] Beh Terryho Foxa III.MŠ 4.trieda (6 fotiek)
[20.09.2017] Komunitné políčka III.MŠ (30 fotiek)
[19.09.2017] Využitie pocitového chodníka (12 fotiek)
[18.09.2017] Život KVETINIEK,september, tr.č.3, IV.MŠ (136 fotiek)
[14.07.2017] Predplavecká príprava 1.trieda Komenského (37 fotiek)
[14.07.2017] Výlet do Podvišňového 1.trieda Komenského (28 fotiek)
[14.07.2017] Kúzelník - prekvapenie od p. Ligovej 1.trieda Komenského (31 fotiek)
[08.07.2017] Slávnostná rozlúčka s predškolákmi (14 fotiek)
[07.07.2017] MDD 1.trieda Komenského (63 fotiek)
[28.06.2017] Rozlúčka Veselých lienok s materskou školou (28 fotiek)
[28.06.2017] Opekačka so športovo zábavným popoludním s rodičmi na Dubníku (155 fotiek)
[28.06.2017] Turistika na Dubník Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153 (161 fotiek)
[27.06.2017] Trieda č. 2 Veselé lienky na výlete v Topoleckej (25 fotiek)
[21.06.2017] Zážitkový deň Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153 (46 fotiek)
[21.06.2017] Deň detí Usilovné včielky trieda č.4 MŠ Hurbanova 153 (64 fotiek)
[21.06.2017] Trieda č. 2 PREDLAVECKÁ PRÍPRAVA (34 fotiek)
[21.06.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3. a 4. trieda (57 fotiek)
[20.06.2017] Trieda č. 2 športové súťaže (28 fotiek)
[20.06.2017] 1. JÚN - trieda č. 2 (33 fotiek)
[20.06.2017] Máj v triede veselých lienok - trieda č. 2 (41 fotiek)
[19.06.2017] Trieda č. 2 - Veselé lienky na športovej olympiáde Hviezdičiek (57 fotiek)
[08.06.2017] Deťom pre radosť 1.6.2017 MDD III.MŠ 3.trieda (15 fotiek)
[06.06.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, jún, tr.č.5, IV.MŠ (48 fotiek)
[06.06.2017] Život KVETINIEK,jún, tr.č.6, IV.MŠ (142 fotiek)
[06.06.2017] Detská športová olympiáda hviezdičiek 2017 (55 fotiek)
[02.06.2017] trieda č. 2 - MDD - Mesto deťom (50 fotiek)
[31.05.2017] Turistická vychádzka Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (59 fotiek)
[31.05.2017] Usilovné včielky mamičkám 4. trieda Hurbanova 153 (86 fotiek)
[24.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 2.trieda (9 fotiek)
[24.05.2017] Plavba loďou trieda č.2 (50 fotiek)
[23.05.2017] Predškoláci na plavbe loďou po Sĺňave (93 fotiek)
[23.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 3.trieda (13 fotiek)
[23.05.2017] Deň matiek III.MŠ 3.trieda (9 fotiek)
[23.05.2017] Deň rodiny v triede č.2 (60 fotiek)
[22.05.2017] Deň rodiny III.MŠ 1.trieda (6 fotiek)
[22.05.2017] Divadlo zo šuflíka "Klauniáda" (17 fotiek)
[22.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 1.trieda (9 fotiek)
[22.05.2017] Tutirstická vychádzka III.MŠ 4.trieda (10 fotiek)
[22.05.2017] Plavba po Sĺňave III.MŠ 4.trieda (22 fotiek)
[22.05.2017] Návšteva Kvetiniek a Slniečok v CVČ (119 fotiek)
[16.05.2017] Deň matiek III.MŠ 2.trieda (5 fotiek)
[15.05.2017] Aprílové Usilovné včielky Malí záhradníci 4. trieda MŠ Hurbanova (70 fotiek)
[12.05.2017] Maľujem si vajíčko III.MŠ 3.trieda (58 fotiek)
[12.05.2017] Deň matiek III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[06.05.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, máj, tr.č.5, IV.MŠ (253 fotiek)
[06.05.2017] Život KVETINIEK,máj, tr.č.6, IV.MŠ (435 fotiek)
[03.05.2017] APRÍL V TRIEDE VESELÝCH LIENOK (60 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 3 Zelenej školy III.MŠ (12 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 6 Zelenej školy III.MŠ (10 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 12 Zelenej školy III.MŠ (11 fotiek)
[02.05.2017] Aktivita 12 Zelenej školy III.MŠ (10 fotiek)
[24.04.2017] Veľká noc u predškolákov III.MŠ 4.trieda (43 fotiek)
[24.04.2017] Jarné pracovné popoludnie III.MŠ 2.trieda (33 fotiek)
[21.04.2017] Budovanie pocitového chodníka III.MŠ 3.trieda (24 fotiek)
[21.04.2017] Sadenie priesad III.MŠ 3.trieda (13 fotiek)
[20.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č. 1 (42 fotiek)
[20.04.2017] Vítanie JARI - trieda č.1 (68 fotiek)
[20.04.2017] Divadielko:Tri prasiatka a Medovníkový domček - trieda č.1 (22 fotiek)
[20.04.2017] Pálenie Moreny 5.4.2017 (48 fotiek)
[19.04.2017] Doprava a Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153 (35 fotiek)
[19.04.2017] Usilovné včielky v mestskej knižnici K. Royovej 4. trieda (32 fotiek)
[19.04.2017] Usilovné včielky a kamarátka kniha 4. trieda Hurbanova 153 (79 fotiek)
[13.04.2017] Návšteva v ZŠ - trieda č.2 (29 fotiek)
[12.04.2017] Na návšteve v ZŠ - trieda č. 1 (27 fotiek)
[12.04.2017] Deň vody v CVČ - trieda č. 1 (51 fotiek)
[12.04.2017] Jarné popoludnie - trieda č. 2 (48 fotiek)
[11.04.2017] Veľkonočný Gazdovský dvor III.MŠ 4.trieda (43 fotiek)
[11.04.2017] Jarná turistika III.MŠ 4.trieda (19 fotiek)
[11.04.2017] Divadielko (10 fotiek)
[11.04.2017] Na návšteve v škole III.MŠ 4.trieda (28 fotiek)
[10.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, marec, tr.č.5, IV.MŠ (119 fotiek)
[09.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.2 (51 fotiek)
[05.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, apríl, tr.č.5, IV.MŠ (74 fotiek)
[05.04.2017] Život KVETINIEK,apríl, tr.č.6, IV.MŠ (163 fotiek)
[03.04.2017] Gazdovský dvor Turá Lúka - trieda č.2 (55 fotiek)
[03.04.2017] Zábavné cvičenie "veselých lienok" s Kikou v CVČ - trieda č.2 (108 fotiek)
[30.03.2017] Medzinárodný deň lesov III.MŠ (27 fotiek)
[30.03.2017] Kolobežkári a cyklisti - naše "veselé lienky" - trieda č.2 (37 fotiek)
[30.03.2017] Gazdovský dvor Turá Lúka - trieda č.1 (66 fotiek)
[29.03.2017] Talentmánia III.MŠ 4.trieda (29 fotiek)
[27.03.2017] Deň vody v CVČ III.MŠ 4.trieda (44 fotiek)
[27.03.2017] Zima, zimička u "veselých lienok" - trieda č.2 (91 fotiek)
[27.03.2017] Talentmánia v triede Zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda (50 fotiek)
[27.03.2017] Oslava Dňa vody v CVČ s "veselými lienkami" - trieda č.2 (55 fotiek)
[24.03.2017] Jarné upratovanie III.MŠ 1.trieda (8 fotiek)
[17.03.2017] Jarná vychádzka III.MŠ 4.trieda (12 fotiek)
[17.03.2017] Návšteva v knižnici III.MŠ 3.trieda (37 fotiek)
[15.03.2017] Divadielko Na hojdačke III.MŠ (26 fotiek)
[15.03.2017] Divadlo na hojdačke "Posledný dinosaurus"- trieda č.1 (45 fotiek)
[15.03.2017] Návšteva mestskej knižnice K. Royovej - trieda č.1 (42 fotiek)
[14.03.2017] Kniha je "priateľ človeka" - trieda č.2 (45 fotiek)
[14.03.2017] Recitačná súťaž v triede "veselých lienok"- trieda č.2 (22 fotiek)
[14.03.2017] "Posledný dinosaurus" - trieda č.2 (19 fotiek)
[13.03.2017] Mesiac knihy v mestskej knižnici K. Royovej. III.MŠ 4.trieda (20 fotiek)
[13.03.2017] Návšteva v Múzeu sestier Royových III.MŠ 4.trieda (13 fotiek)
[13.03.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 3. a 4.trieda (22 fotiek)
[12.03.2017] Život KVETINIEK,marec, tr.č.6, IV.MŠ (62 fotiek)
[09.03.2017] Návšteva z Lesoturu III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[27.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 3.trieda (48 fotiek)
[24.02.2017] Fašiangová návšteva z 2.B ZŠ III.MŠ (12 fotiek)
[24.02.2017] Tvorivé dielne s Kristínkou - III.MŠ 4.trieda (23 fotiek)
[17.02.2017] Škola plná hudby- trieda č.1,2 (22 fotiek)
[16.02.2017] Karneval trieda č. 5. a 6. (278 fotiek)
[16.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 4.trieda (16 fotiek)
[16.02.2017] Vo svete hudby III.MŠ 4.trieda (13 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ (47 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 1.trieda (17 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 2.trieda (26 fotiek)
[15.02.2017] Fašiangový zábavný karneval- trieda č.1,2 (69 fotiek)
[15.02.2017] Karnevalové dni Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (64 fotiek)
[15.02.2017] Karnevalovo fašiangové vystúpenie pre kamarátov Usilovné včielky (29 fotiek)
[15.02.2017] Ja a moji kamaráti Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (60 fotiek)
[14.02.2017] trieda č. 1 - Motýliky - Karneval (64 fotiek)
[13.02.2017] Stavanie snehuliaka III.MŠ 2.trieda (5 fotiek)
[13.02.2017] Fašiangy III.MŠ 4.trieda (11 fotiek)
[12.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Karneval (134 fotiek)
[11.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Zima (45 fotiek)
[11.02.2017] trieda č.2 -Loptičky - Rozprávka o rukavičke (26 fotiek)
[09.02.2017] Beseda s poľovníkom - trieda č.1 (44 fotiek)
[09.02.2017] Život KVETINIEK,február, tr.č.6, IV.MŠ (50 fotiek)
[09.02.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, február, tr.č.5, IV.MŠ (12 fotiek)
[03.02.2017] Beseda s poľovníkom u "veselých lienok" - trieda č.2 (25 fotiek)
[31.01.2017] Zimné radovánky III.MŠ 4.trieda (23 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ (11 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 1.trieda (19 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 2.trieda (19 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 3.trieda (99 fotiek)
[31.01.2017] Divadielko "Rukavička" III.MŠ (19 fotiek)
[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 4.trieda (27 fotiek)
[30.01.2017] Predvianočné posedenie III.MŠ 2.trieda (46 fotiek)
[30.01.2017] Poznávanie tradícií III.MŠ 4.trieda (45 fotiek)
[30.01.2017] Divadielko "Medovníkový domček" III.MŠ (18 fotiek)
[30.01.2017] A opäť sú tu Vianoce... III.MŠ 4.trieda (15 fotiek)
[30.01.2017] Vôňa Vianoc- trieda zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda (34 fotiek)
[30.01.2017] Pečieme medovníky 3.trieda MŠ Hurbanova 153 (32 fotiek)
[12.01.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, január, tr.č.5, IV.MŠ (143 fotiek)
[12.01.2017] Život KVETINIEK,január, tr.č.6, IV.MŠ (175 fotiek)
[08.01.2017] Vianočná besiedka Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153 (46 fotiek)