Novinky - 2022

Novinky z:

[19.12.2022] Vianočná besiedka v 2.triede MŠ 142

[19.12.2022] Vítanie Mikuláša v 2.triede MŠ 142

[19.12.2022] Zdobenie medovníčkov v 2.triede MŠ 142

[17.12.2022] Vianoce v triede Motýlikov, tr.č.4 MŠ Hurbanova 153

[15.12.2022] December v 1.triede MŠ 142

[15.12.2022] Pečenie medovníkov 4.trieda MŠ 142

[15.12.2022] Vianočná besiedka 4.trieda MŠ 142

[15.12.2022] Výroba vianočnej výzdoby 4.trieda MŠ 142

[11.12.2022] Mikuláš, Motýliky tr.č.4 MŠ Hurbanova 153

[11.12.2022] Mikuláš, čo v tom vreci máš, Usilovné včielky, tr.č.1 MŠ Hur.153

[11.12.2022] Zdravé zúbky, Usilovné včielky tr. č. 1 MŠ Hurbanova 153

[08.12.2022] Koncert v ZUŠ Stará Turá 4.trieda MŠ 142

[08.12.2022] Máme radi rajčinku 4.trieda MŠ 142

[08.12.2022] Vianočné mašličky 4.trieda MŠ 142

[06.12.2022] Mikuláš v triede č.1 MŠ 142

[01.12.2022] KVETINKY, december, Kom., tr.č.1

[13.11.2022] Dopoludnie s Romi a Blahoželáme, tr.č.4 Motýliky, MŠ Hurb. 153

[13.11.2022] Farebná jeseň , tr. č. 1 Usilovné včielky MŠ Hurbanova 153

[08.11.2022] Rajčinkové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda

[08.11.2022] Športové dopoludnie s kamarátmi MŠ 142 2.trieda

[07.11.2022] Beh Terryho Foxa MŠ 142 4.trieda

[07.11.2022] CVČ MŠ 142 4.trieda

[07.11.2022] KVETINKY, november, Kom., tr.č.1

[07.11.2022] Mesiac úcty k starším MŠ 142 4.trieda

[07.11.2022] Náš prvý september a október v MŠ MŠ 142 1.trieda

[07.11.2022] Pracovné popoludnie s rodičmi s besiedkou MŠ 142 2.trieda

[07.11.2022] Turistická vychádzka na železničnú stanicu MŠ 142 4.trieda

[07.11.2022] Vystúpenie v ZOS Stará Turá MŠ 142 4.trieda

[06.11.2022] Jesenenie a Blahoželáme , tr. č. 4 Motýliky MŠ Hurbanova 153

[03.11.2022] Mesiac papriky MŠ 142 4.trieda

[24.10.2022] Beh Terryho Foxa MŠ 142

[24.10.2022] Branno-turistická vychádzka na Drahy, MŠ Hurbanova 142, 3.trieda

[24.10.2022] Deň jablka MŠ 142 2.trieda

[24.10.2022] Exkurzia na staroturiansku tržnicu-3.trieda MŠ Hurbanova 142

[24.10.2022] Paprikové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda

[24.10.2022] Zdravý tanierik MŠ 142 2.trieda

[24.10.2022] Zeleninka mesiaca - MRKVA 3.trieda MŠ 142

[17.10.2022] Blahoželáme, Motýliky, tr.č.4, MŠ Hurbanova 153/52

[17.10.2022] Naši najmenší, Usilovné včielky tr. č. 1, MŠHurbanova 153/62

[17.10.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 4.trieda

[17.10.2022] Týždeň mlieka MŠ 142 4.trieda

[17.10.2022] Upracme si škôlku MŠ 142 4.trieda

[13.10.2022] Divadielko Príbeh v našej škôlke 12.10. MŠ 142

[13.10.2022] Jesenné upratovanie záhrady MŠ 142 2.trieda

[13.10.2022] Mrkvičkové kráľovstvo MŠ 142 2.trieda

[13.10.2022] Naši Gaštankovia - spolupráca s rodinou MŠ 142 2.trieda

[13.10.2022] Púšťanie šarkanov MŠ 142 2.trieda

[13.10.2022] Turistika krásnou jesennou prírodou MŠ 142 2.trieda

[10.10.2022] Jeseň v 4.triede MŠ 142

[10.10.2022] Plávanie s Penguinom MŠ 142 4.trieda

[10.10.2022] Šarkaniáda MŠ 142

[30.09.2022] KVETINKY, október, Kom., tr.č.1

[26.09.2022] Mesiac mrkvy MŠ 142 4.trieda

[26.09.2022] Máme radi mrkvičku MŠ 142 4.trieda

[26.09.2022] Slivkový lekvár na Gazdovskom dvore MŠ 142

[12.09.2022] KVETINKY, september, Kom., tr.č.1

[18.07.2022] Zmrzlinka MŠ 142 3.trieda

[18.07.2022] Ďalekohľad MŠ 142 3.trieda

[03.07.2022] Dovidenia škôlka milá, predškoláci Líštičky, tr.č. 1 MŠ Kom.

[03.07.2022] Motýliky blahoželajú a triedne aktivity, tr.č. 2, MŠ Hurban. 153

[01.07.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 trieda 2

[29.06.2022] Divadielko Tdpaslík MŠ 142

[29.06.2022] Predplavecká príprava MŠ 142 4.trieda

[28.06.2022] Cvičenie psíkov, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Cvičenie s Katkou Vidovou, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] MDD – Športový deň v MŠ, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Minifarma Lubina, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Naši oslávenci, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Návšteva ZUŠ v MŠ, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Olympiáda Hviezdičiek, predškoláci Líštičky, tr.č.1 MŠ Kom.

[28.06.2022] Predplavecká príprava, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[28.06.2022] Zo života Motýlikov, tr.č.2, MŠ Hurbanova 153

[28.06.2022] Športový deň Častkovce, predškoláci Líštičky, tr.č.1, MŠ Kom.

[27.06.2022] MDD v 2.triede MŠ 142

[27.06.2022] Vzájomné obdarovanie MŠ 142 2.trieda

[24.06.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 3.trieda

[22.06.2022] Mini ZOO v CVČ MŠ 142 4.trieda

[15.06.2022] Olympiáda Hviezdičiek MŠ 142 4.trieda

[15.06.2022] Regionálna Olympiáda Hviezdičiek MŠ 142

[15.06.2022] Športová olympiáda v Častkovciach MŠ 142 4.trieda

[10.06.2022] Klub športového aerobicu a gymnastiky MŠ 142 4.trieda

[10.06.2022] MDD u predškolákov MŠ 142 4.trieda

[10.06.2022] MDD v 1.triede MŠ 142

[10.06.2022] MDD v 3.triede MŠ 142

[10.06.2022] Výcvik psov MŠ 142 4.trieda

[09.06.2022] Dychové nástroje v MŠ MŠ 142 4.trieda

[09.06.2022] Na MiniFarme MŠ 142 4.trieda

[01.06.2022] Triedna besiedka a tvorivé dielne MŠ 142 trieda 2

[31.05.2022] KVETINKY, jún, tr.č.6, IV.MŠ

[26.05.2022] Hrady našimi očami MŠ 142 trieda 3

[26.05.2022] Turistická vychádzka MŠ 142 trieda 1

[23.05.2022] Turistika s Lesoturom, predškoláci Líštičky, tr. č. 1, MŠ Kom.

[18.05.2022] Deň Zeme s CVČ MŠ 142 trieda 4

[18.05.2022] Deň otvorených dverí v ZUŠ Stará Turá MŠ 142 trieda 4

[18.05.2022] Do Dúbravy s Lesoturom MŠ 142 trieda 3

[18.05.2022] Dúbrava s Lesoturom MŠ 142 trieda 4

[18.05.2022] Jar na našom dvore MŠ 142 trieda 4

[18.05.2022] Jarné upratovanie MŠ 142 trieda 2

[18.05.2022] Jarné upratovanie a sadenie do záhona MŠ 142 trieda 1

[18.05.2022] Slovensko našimi očami MŠ 142 trieda 4

[16.05.2022] Deň Zeme s CVČ, trieda č.1 predškoláci Líštičky MŠ Komenského

[16.05.2022] Naši oslávenci, trieda č.1 predškoláci Líštičky MŠ Kom.

[16.05.2022] Srdečne blahoželáme, trieda č.2 Motýliky MŠ Hurbanova 153

[09.05.2022] KVETINKY, máj, tr.č.6, IV.MŠ

[19.04.2022] Gazdovský dvor predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského

[19.04.2022] Kurz ľadového korčuľovania predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Kom.

[19.04.2022] Náš oslávenec predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského

[19.04.2022] Veľkonočná dielnička predškoláci Líštičky trieda 1 MŠ Komenského

[12.04.2022] Kurz korčuľovania 4.trieda MŠ 142

[12.04.2022] Marec v triede Chrobáčikov č.2 MŠ 142

[12.04.2022] Morena, Morena, do vody hodená MŠ 142

[12.04.2022] Veľká noc na Gazdovskom dvore MŠ 142

[12.04.2022] Veľká noc v triede 4 MŠ 142

[10.04.2022] KVETINKY, apríl, tr.č.6, IV.MŠ

[29.03.2022] Návšteva v knižnici 3.trieda MŠ 142

[29.03.2022] Návšteva v knižnici 4.trieda MŠ 142

[15.03.2022] Blahoželáme oslávencom , predškoláci Líštičky, trieda č.1 MŠ Kom

[15.03.2022] Filipove dobrodružstvá, predškoláci Líštičky, trieda č.1, MŠ Kom

[15.03.2022] Motýliky - naši najmenší, trieda č.2, MŠ Hurbanova 153/62

[10.03.2022] Fašiangový karneval v triede č.2 MŠ 142

[02.03.2022] KVETINKY, marec, tr.č.6, IV.MŠ

[24.02.2022] Fašiangové veselenie - karneval 1.trieda MŠ 142

[23.02.2022] Aktivity január 2.trieda MŠ 142

[23.02.2022] Blahoželáme Líštičkám , predškoláci trieda č.1 MŠ Komenského

[23.02.2022] Karneval 4.trieda MŠ 142

[23.02.2022] Karnevalový deň , trieda č.1, predškoláci Líštičky MŠ Komenského

[23.02.2022] Malá nočná hudba v kresbe, tr. č.1, predškoláci Líštičky MŠ Kom.

[23.02.2022] Mikulášska nádielka 2.trieda MŠ 142

[23.02.2022] Tešíme sa do školy, trieda č.1, predškoláci Líštičky MŠ Kom.

[23.02.2022] Zo života Motýlikov, trieda č.2 MŠ Hurbanova 153/62

[01.02.2022] KVETINKY, február, tr.č.6, IV.MŠ

[19.01.2022] KVETINKY, január, tr.č.6, IV.MŠ