Novinky - 2017

Novinky z:

[27.12.2017] Vianočný čas Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[22.12.2017] Materské centrum Žabka III.MŠ 1.trieda

[22.12.2017] Čaro Vianoc 3.trieda III.MŠ

[21.12.2017] Chystáme sa na Vianoce trieda č.4, III. MŠ

[21.12.2017] Vôňa Vianoc 2.trieda III.MŠ

[21.12.2017] Čas Vianoc v 1.triede III.MŠ

[18.12.2017] Nadácia život 10.12.2017

[06.12.2017] Mikulášske dopoludnie Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[05.12.2017] Mikuláš trieda č. 1. a 2.

[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ

[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ 1.trieda

[04.12.2017] Mikuláš III. MŠ 3.trieda

[04.12.2017] Mikuláš III.MŠ 2.trieda

[04.12.2017] Mikuláš III.MŠ 4.trieda

[01.12.2017] 1.miesto v súťaži Ochranárik, D.Palcút, IV.MŠ, tr.č.3

[01.12.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 1.trieda

[01.12.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 3.trieda

[01.12.2017] Od Ondreja do Vianoc Gazdovský dvor III.MŠ 3. a 4. trieda

[01.12.2017] Život KVETINIEK,december, tr.č.3, IV.MŠ

[30.11.2017] Tvorivé dopoludnie s tetou Mirkou a Veronikou III.MŠ 2.trieda

[29.11.2017] Minitelocvične v IV.MŠ

[28.11.2017] Ako vrabčiak čarovné slovíčka vo svete hľadal III.MŠ

[28.11.2017] Dentálna hygiena v triede LOPTIČIEK

[28.11.2017] Deň so záchranármi III.MŠ

[27.11.2017] Exkurzia v sušiarni ovocia a zeleniny Usilovné včielky 1.tr. Kom

[27.11.2017] Filipove dobrodružstvá 1. trieda Usilovné včielky MŠ Komenského

[27.11.2017] Zdravé zúbky Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[26.11.2017] Jeseň v triede LOPTIČIEK

[26.11.2017] Zo života SOVIČIEK - tr.č.2

[22.11.2017] Jesenné dopoludnie s Lesoturom. III.MŠ

[22.11.2017] Spolupráca so ZŠ III.MŠ 4.trieda

[14.11.2017] Farebná jeseň v 1.triede III.MŠ

[12.11.2017] Artefiletika Ľudské telo Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen.

[12.11.2017] Halloween ako karneval Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[10.11.2017] Jesenné popoludnie III.MŠ 2.trieda

[10.11.2017] Život KVETINIEK,november, tr.č.3, IV.MŠ

[09.11.2017] Divadielko "Na traky" III:MŠ

[06.11.2017] Korčuľovanie na ľade Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[06.11.2017] Kultúrne vystúpenie v ZOS Stará Turá Usilovné včielky MŠ Komensk

[06.11.2017] Októbrové Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[02.11.2017] Kurz ľadového korčuľovania III.MŠ

[02.11.2017] Svetový deň mlieka III.MŠ 4.trieda

[27.10.2017] Vyhodnotenie zberu papiera u KVETINIEK, tr.č.3, IV.MŠ

[25.10.2017] Jesenná turistika III.MŠ 3.trieda

[25.10.2017] Týždeň jablka III.MŠ 4.trieda

[25.10.2017] Zdravé zúbky III.MŠ 4.trieda

[24.10.2017] Priadky - Gazdovský dvor III.MŠ predškoláci

[20.10.2017] Prvé skúsenosti v triede Sovičiek

[18.10.2017] Jesenná turistika III.MŠ 3.trieda

[17.10.2017] Plody jesene Usilovné včielky v CVČ 1. trieda MŠ Komenského

[16.10.2017] Mestská polícia a Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského

[16.10.2017] Plody jesene v CVČ III.MŠ 3. a 4.trieda

[16.10.2017] Trieda LOPTIČIEK na šarkaniáde

[16.10.2017] Tvorivé dielne so starkými III.MŠ 4.trieda

[15.10.2017] Deti bežali za zdravie Beh Terryho Foxa 1. trieda MŠ Komenského

[15.10.2017] Dyňové pracovné popoludnie Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen.

[15.10.2017] Vitamínový deň u Usilovných včielok 1. trieda MŠ Komenského

[12.10.2017] Návšteva mestskej polície III.MŠ 3.a 4.trieda

[12.10.2017] Návšteva v DOS Stará Turá III.MŠ 4.trieda

[05.10.2017] Gaštankové tvorenie III.MŠ 3.trieda

[05.10.2017] Rodinná športovo-zábavná olympiáda III.MŠ

[05.10.2017] Šarkaniáda

[04.10.2017] Deviataci vs. škôlkári, tr. č. 3, IV. MŠ

[03.10.2017] Jesenná športová olympiáda s rodičmi, IV.MŠ

[03.10.2017] Život KVETINIEK,október, tr.č.3, IV.MŠ

[02.10.2017] Šarkaniáda

[01.10.2017] Predplavecká príprava Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského

[01.10.2017] Septembrové Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského

[01.10.2017] Usilovné včielky na Gazdovskom dvore 1. trieda MŠ Komenského

[29.09.2017] Beh TERRYHO FOXA III.MŠ 3.trieda

[29.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3.trieda

[25.09.2017] Beh Terryho Foxa III.MŠ 4.trieda

[25.09.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 4. trieda

[20.09.2017] Komunitné políčka III.MŠ

[19.09.2017] Využitie pocitového chodníka

[18.09.2017] Život KVETINIEK,september, tr.č.3, IV.MŠ

[08.07.2017] Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

[28.06.2017] Opekačka so športovo zábavným popoludním s rodičmi na Dubníku Us

[28.06.2017] Rozlúčka Veselých lienok s materskou školou

[28.06.2017] Turistika na Dubník Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153

[27.06.2017] Trieda č. 2 Veselé lienky na výlete v Topoleckej

[21.06.2017] Deň detí Usilovné včielky trieda č.4 MŠ Hurbanova 153

[21.06.2017] Predplavecká príprava III.MŠ 3. a 4. trieda

[21.06.2017] Zážitkový deň Usilovné včielky 4. trieda MŠ Hurbanova 153

[08.06.2017] Deťom pre radosť 1.6.2017 MDD III.MŠ 3.trieda

[06.06.2017] Detská športová olympiáda hviezdičiek 2017

[06.06.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, jún, tr.č.5, IV.MŠ

[06.06.2017] Život KVETINIEK,jún, tr.č.6, IV.MŠ

[02.06.2017] trieda č. 2 - MDD - Mesto deťom

[31.05.2017] Turistická vychádzka Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153

[31.05.2017] Usilovné včielky mamičkám 4. trieda Hurbanova 153

[24.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 2.trieda

[23.05.2017] Deň matiek III.MŠ 3.trieda

[23.05.2017] Deň rodiny v triede č.2

[23.05.2017] Predškoláci na plavbe loďou po Sĺňave

[23.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 3.trieda

[22.05.2017] Deň rodiny III.MŠ 1.trieda

[22.05.2017] Divadlo zo šuflíka "Klauniáda"

[22.05.2017] Návšteva Kvetiniek a Slniečok v CVČ

[22.05.2017] Plavba po Sĺňave III.MŠ 4.trieda

[22.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 1.trieda

[22.05.2017] Turistická vychádzka III.MŠ 4.trieda

[16.05.2017] Deň matiek III.MŠ 2.trieda

[15.05.2017] Aprílové Usilovné včielky Malí záhradníci 4. trieda MŠ Hurbanova

[12.05.2017] Deň matiek III.MŠ 4.trieda

[12.05.2017] Maľujem si vajíčko III.MŠ 3.trieda

[06.05.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, máj, tr.č.5, IV.MŠ

[06.05.2017] Život KVETINIEK,máj, tr.č.6, IV.MŠ

[24.04.2017] Jarné pracovné popoludnie III.MŠ 2.trieda

[24.04.2017] Veľká noc u predškolákov III.MŠ 4.trieda

[21.04.2017] Budovanie pocitového chodníka III.MŠ 3.trieda

[21.04.2017] Pálenie Moreny 5.4.2017

[21.04.2017] Sadenie priesad III.MŠ 3.trieda

[20.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č. 1

[20.04.2017] Divadielko:Tri prasiatka a Medovníkový domček - trieda č.1

[20.04.2017] Vítanie JARI - trieda č.1

[19.04.2017] Doprava a Usilovné včielky 4. trieda Hurbanova 153

[19.04.2017] Usilovné včielky a kamarátka kniha 4. trieda Hurbanova 153

[19.04.2017] Usilovné včielky v mestskej knižnici K. Royovej 4. trieda

[12.04.2017] Deň vody v CVČ - trieda č. 1

[12.04.2017] Jarné popoludnie - trieda č. 2

[12.04.2017] Na návšteve v ZŠ - trieda č. 1

[11.04.2017] Divadielko

[11.04.2017] Jarná turistika III.MŠ 4.trieda

[11.04.2017] Na návšteve v škole III.MŠ 4.trieda

[11.04.2017] Veľkonočný Gazdovský dvor III.MŠ 4.trieda

[10.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, marec, tr.č.5, IV.MŠ

[09.04.2017] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.2

[05.04.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, apríl, tr.č.5, IV.MŠ

[05.04.2017] Život KVETINIEK,apríl, tr.č.6, IV.MŠ

[03.04.2017] Gazdovský dvor Turá Lúka - trieda č.2

[03.04.2017] Zábavné cvičenie "veselých lienok" s Kikou v CVČ - trieda č.2

[30.03.2017] Kolobežkári a cyklisti - naše "veselé lienky" - trieda č.2

[30.03.2017] Medzinárodný deň lesov III.MŠ

[29.03.2017] Talentmánia III.MŠ 4.trieda

[27.03.2017] Deň vody v CVČ III.MŠ 4.trieda

[27.03.2017] Oslava Dňa vody v CVČ s "veselými lienkami"

[27.03.2017] Talentmánia v triede Zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda

[27.03.2017] Zima, zimička u "veselých lienok" - trieda č.2

[24.03.2017] Jarné upratovanie III.MŠ 1.trieda

[17.03.2017] Jarná vychádzka III.MŠ 4.trieda

[17.03.2017] Návšteva v knižnici III.MŠ 3.trieda

[15.03.2017] Divadielko

[14.03.2017] Kniha je "priateľ človeka" - trieda č.2

[14.03.2017] Posledný dinosaurus - trieda č.2

[14.03.2017] Recitačná súťaž v triede "veselých lienok"- trieda č.2

[13.03.2017] Dentálna hygiena III.MŠ 3. a 4.trieda

[13.03.2017] Mesiac knihy v mestskej knižnici K. Royovej. III.MŠ 4.trieda

[13.03.2017] Návšteva v Múzeu sestier Royových III.MŠ 4.trieda

[12.03.2017] Život KVETINIEK,marec, tr.č.6, IV.MŠ

[09.03.2017] Návšteva z Lesoturu III.MŠ 4.trieda

[27.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 3.trieda

[24.02.2017] Fašiangová návšteva z 2.B ZŠ III.MŠ

[24.02.2017] Tvorivé dielne s Kristínkou - III.MŠ 4.trieda

[19.02.2017] Škola plná hudby- trieda č.1,2

[16.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 4.trieda

[16.02.2017] Vo svete hudby III.MŠ 4.trieda

[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ

[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 1.trieda

[15.02.2017] Fašiangový karneval III.MŠ 2.trieda

[15.02.2017] Fašiangový zábavný karneval- trieda č.1,2

[15.02.2017] Ja a moji kamaráti Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153

[15.02.2017] Karnevalovo fašiangové vystúpenie pre kamarátov Usilovné včielky

[15.02.2017] Karnevalové dni Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153

[14.02.2017] trieda č.1 - Motýliky - Karneval

[13.02.2017] Fašiangy III.MŠ 4.trieda

[13.02.2017] Stavanie snehuliaka III.MŠ 2.trieda

[13.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Karneval

[12.02.2017] trieda č. 2 - Loptičky - Zima

[11.02.2017] trieda č.2 -Loptičky - Rozprávka o rukavičke

[09.02.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, február, tr.č.5, IV.MŠ

[09.02.2017] Život KVETINIEK,február, tr.č.6, IV.MŠ

[03.02.2017] Beseda s poľovníkom u "veselých lienok" - trieda č.2

[31.01.2017] Divadielko "Rukavička" III.MŠ

[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ

[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 1.trieda

[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 2.trieda

[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 3.trieda

[31.01.2017] Mikuláš v III.MŠ 4.trieda

[31.01.2017] Zimné radovánky III.MŠ 4.trieda

[30.01.2017] Divadielko "Medovníkový domček" III.MŠ

[30.01.2017] Poznávanie tradícií III.MŠ 4.trieda

[30.01.2017] Predvianočné posedenie III.MŠ 2.trieda

[30.01.2017] Prosba vtáčkov III.MŠ 3.trieda

[30.01.2017] Vôňa Vianoc- trieda zvedavých sovičiek III.MŠ 3.trieda

[12.01.2017] Život HRAVÝCH SLNIEČOK, január, tr.č.5, IV.MŠ

[12.01.2017] Život KVETINIEK,január, tr.č.6, IV.MŠ

[08.01.2017] Vianočná besiedka Usilovné včielky 4.trieda Hurbanova 153