Novinky - 2023

Novinky z:

[22.01.2023] Blahoželáme, trieda č.4 Motýliky MŠ Hurbanova 153

[22.01.2023] Naši oslávenci , Usilovné včielky, tr.č.1 MŠ Hurbanova 153

[16.01.2023] KVETINKY, január, Kom., tr.č.1

[12.01.2023] Hry so snehom 4.trieda MŠ 142

[12.01.2023] Kapusta v 4.triede MŠ 142