Novinky - 2023

Novinky z:

[17.03.2023] Karneval v triede č.3 - Včielky, MŠ 142

[17.03.2023] Reďkovka v 2.triede MŠ 142

[17.03.2023] Reďkovka v 4.triede MŠ 142

[17.03.2023] Týždeň hlasného čítania 2.trieda MŠ 142

[17.03.2023] V knižnici 4.trieda MŠ 142

[14.03.2023] ...a takto oslavujeme v 2.triede MŠ 142

[14.03.2023] Cibuľa a cesnak v 2.triede MŠ 142

[14.03.2023] Divadielko Chalúpka z ľadu MŠ 142

[14.03.2023] Fašiangová zábava s deťmi z 3.triedy IV.MŠ 2.MŠ 142

[13.03.2023] Malí muzikanti Usilovné včielky tr.č.1 MŠ Hurbanova 153

[13.03.2023] Zdravé a čisté zúbky Usilovné včielky tr.č.1 MŠ Hurbanova 153

[07.03.2023] KVETINKY, marec, Kom., tr.č.1

[26.02.2023] Karneval, Valentín , Naši oslávenci, tr. č.4 MŠ Hurb. 153

[26.02.2023] Karnevalový deň Usilovné včielky tr. č.1 MŠ Hurb. 153

[26.02.2023] Zo života Usilovných včielok trieda č.1 MŠ Hurb. 153

[15.02.2023] Fašiangový karneval 1.trieda MŠ 142

[15.02.2023] Fašiangový karneval 2.trieda MŠ 142

[15.02.2023] Korčuľovanie 4.trieda MŠ 142

[15.02.2023] Zimné radovánky 1.trieda MŠ 142

[09.02.2023] Máme radi brokolicu 4.trieda MŠ 142

[09.02.2023] Spoznávame brokolicu 2.trieda MŠ 142

[09.02.2023] Starostlivosť o vtáčiky 2.trieda MŠ 142

[09.02.2023] Vtáčiky v zime 4.trieda MŠ 142

[05.02.2023] KVETINKY, február, Kom., tr.č.1

[22.01.2023] Blahoželáme, trieda č.4 Motýliky MŠ Hurbanova 153

[22.01.2023] Naši oslávenci , Usilovné včielky, tr.č.1 MŠ Hurbanova 153

[16.01.2023] KVETINKY, január, Kom., tr.č.1

[12.01.2023] Hry so snehom 4.trieda MŠ 142

[12.01.2023] Kapusta v 4.triede MŠ 142