Fotogaléria - Albumy v roku 2018


Fotoalbumy z:

[27.12.2018] Mikuláš Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského (55 fotiek)
[27.12.2018] Mesiac zdravia Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (108 fotiek)
[21.12.2018] Vianočná rozlúčková discotéka 3.trieda (28 fotiek)
[19.12.2018] Vôňa Vianoc v trieda Sovičiek MŠ Hurbanova 142 1.trieda (24 fotiek)
[19.12.2018] Dentálna hygiena MŠ Hurbanova 142 1.trieda (10 fotiek)
[19.12.2018] trieda 6 - Gazdovský dvor - Vianoce (83 fotiek)
[18.12.2018] Pečenie vianočných oblátok v 4.triede (58 fotiek)
[18.12.2018] Vianočná besiedka v 3.triede (22 fotiek)
[17.12.2018] Vianočný stromček ako darček - 3.trieda (9 fotiek)
[14.12.2018] Mikuláš v triede č.1 (26 fotiek)
[14.12.2018] Predvianočná nálada v 2. triede (55 fotiek)
[14.12.2018] Vianočné pečenie v 3. triede (58 fotiek)
[14.12.2018] Predvianočná atmosféra v triede č. 1 (31 fotiek)
[11.12.2018] Vystúpenie detí na Vianočnom benefičnom koncerte (6 fotiek)
[06.12.2018] Polícia v 3. triede MŠ pri cukrárni (57 fotiek)
[06.12.2018] Mikuláš v MŠ pri cukrárni (64 fotiek)
[06.12.2018] Vystúpenie detí 4. triedy pre kamarátov v MŠ (13 fotiek)
[06.12.2018] Mamička si pre nás pripravila..... (8 fotiek)
[06.12.2018] Prišiel k nám do 3. triedy Mikuláš (4 fotky)
[05.12.2018] Triedenie odpadu - predškoláci (7 fotiek)
[05.12.2018] Vianočná výzdoba 4. trieda (4 fotky)
[05.12.2018] Divadielko Tri prasiatka v ZŠ (27 fotiek)
[05.12.2018] Život KVETINIEK, december, tr.č.5 (37 fotiek)
[03.12.2018] "Čarovné jabĺčko" v 3. triede (39 fotiek)
[03.12.2018] Dentálna hygiena v 2. triede (22 fotiek)
[03.12.2018] predškolské triedy č.4,5,6 - exkurzia Gazdovský dvor - Vianoce (111 fotiek)
[01.12.2018] Divadielko o Troch prasiatkach so ZŠ (20 fotiek)
[28.11.2018] Vianočné zvyky na Gazdovskom dvore (34 fotiek)
[23.11.2018] Dentálna hygienička v 4. triede (48 fotiek)
[23.11.2018] Dentálna hygienička v 3. triede (100 fotiek)
[22.11.2018] Týždeň zdravia v 4. triede MŠ pri cukrárni (20 fotiek)
[22.11.2018] Deň materských škôl v 4. triede (15 fotiek)
[22.11.2018] Záchranári v MŠ pri cukrárni (59 fotiek)
[22.11.2018] Pohybom a tancom k zdraviu + divadielko (9 fotiek)
[21.11.2018] Týždeň zdravia 4. trieda (11 fotiek)
[21.11.2018] Jesenné tvorivé popoludnie s rodičmi 4.trieda (28 fotiek)
[18.11.2018] Trieda č.1 Lienky - Beh Terryho Foxa (13 fotiek)
[18.11.2018] Trieda č.1 Lienky - Zúbky ako perličky (48 fotiek)
[18.11.2018] Trieda č.1 Lienky - v CVČ (27 fotiek)
[15.11.2018] Vyčistime si MŠ (24 fotiek)
[15.11.2018] Návšteva detí 3. triedy na MsÚ a na Mestskej polícií (31 fotiek)
[13.11.2018] Beh Terryho Foxa v areáli ZŠ (8 fotiek)
[13.11.2018] Divadielko Tdpaslík v MŠ pri cukrárni (9 fotiek)
[13.11.2018] Netradičná olympiáda v 3. triede (35 fotiek)
[12.11.2018] Dary jesene Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského (144 fotiek)
[12.11.2018] Dyňové pracovné popoludnie Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komen. (61 fotiek)
[11.11.2018] Život KVETINIEK, november, tr.č.5 (118 fotiek)
[09.11.2018] Beh Terryho Foxa (68 fotiek)
[09.11.2018] Divadlo Na hojdačke - (19 fotiek)
[09.11.2018] triedy 4,5,6 - projekt Zdravý úsmev (35 fotiek)
[05.11.2018] Trieda č.1 Lienky - Jesenná turistická vychádzka (22 fotiek)
[05.11.2018] Jeseň v triede č.1 - LIENKY (42 fotiek)
[26.10.2018] trieda 6 - návšteva v Dome opatrovateľskej služby (17 fotiek)
[26.10.2018] Jeseň v triede Sovičiek MŠ 142 1.trieda (36 fotiek)
[26.10.2018] trieda 6 - výstava ovocia a zeleniny v DK Javorina (25 fotiek)
[25.10.2018] Jesenná úprava školského dvora 2.trieda (21 fotiek)
[25.10.2018] Návšteva kamarátov z MŠ Komenského v 3. triede MŠ pri cukrárni (17 fotiek)
[25.10.2018] Posedenie so starými rodičmi 3.trieda (43 fotiek)
[24.10.2018] Remeselný jarmok a výstava ovocia 3. a 4. trieda (16 fotiek)
[24.10.2018] Divadielko pre kamarátov 3. trieda (10 fotiek)
[24.10.2018] Venovali sme starkým v DOS - 4. trieda (7 fotiek)
[23.10.2018] trieda 6 - turistická vychádzka spojená s pozorovaním prírody (21 fotiek)
[23.10.2018] trieda 6 - návšteva u hasičov - Myjava (73 fotiek)
[23.10.2018] trieda 6 - Gazdovský dvor - priadky (38 fotiek)
[23.10.2018] Návšteva na Gazdovskom dvore a u HASIČOV (59 fotiek)
[23.10.2018] Ovocie a zelenina 3.trieda (15 fotiek)
[23.10.2018] Beh Terryho Foxa 3. a 4. trieda (32 fotiek)
[18.10.2018] Spolupráca s LESOTUROM, 3. a 4. trieda (50 fotiek)
[18.10.2018] Úprava pocitového chodníka 4.trieda (17 fotiek)
[17.10.2018] Jeseň v triede chrobáčikov (205 fotiek)
[17.10.2018] Život KVETINIEK, október, tr.č.5 (125 fotiek)
[12.10.2018] Triedenie odpadu (45 fotiek)
[12.10.2018] trieda 6 - návšteva v CVČ - Plody jesene s tetou Jankou (75 fotiek)
[12.10.2018] Plody jesene v CVČ s tetou Jankou (34 fotiek)
[10.10.2018] Jesenná branno-turistická vychádzka 3.a 4. trieda (72 fotiek)
[04.10.2018] SIMSALALA v MŠ (24 fotiek)
[03.10.2018] Tvorivé nápady z gaštanov v 3. triede (26 fotiek)
[01.10.2018] V škôlke je nám dobre Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského (153 fotiek)
[28.09.2018] Simsalala v MŠ (23 fotiek)
[28.09.2018] Týždeň zdravej výživy v 3. triede (11 fotiek)
[26.09.2018] Návšteva tety Gabiky v 3. triede MŠ (35 fotiek)
[24.09.2018] tr.4,5,6 - predplavecká príprava predškolské deti (200 fotiek)
[21.09.2018] Plavecký výcvik - predškoláci (54 fotiek)
[21.09.2018] Šarkaniáda (21 fotiek)
[21.09.2018] Exkurzia na Gazdovský dvor - predškoláci (26 fotiek)
[14.09.2018] tr.4,5,6-Exkurzia Gazdovský dvor - varenie slivkového lekváru (46 fotiek)
[12.09.2018] Branno-turistická vychádzka 3. trieda (29 fotiek)
[09.09.2018] Život KVETINIEK, september, tr.č.5 (190 fotiek)
[04.07.2018] Náš neobyčajný deň MŠ 142 2.trieda (21 fotiek)
[29.06.2018] Rozlúčka s predškolákmi Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (64 fotiek)
[29.06.2018] Koncoročná opekačka Topolecká Usilovné včielky 1. trieda MŠ Kom. (21 fotiek)
[27.06.2018] Koncoročná opekačka na Dubníku, 2. trieda - Komenského (164 fotiek)
[27.06.2018] Usilovné včielky oslavujú 1. trieda MŠ Komenského (165 fotiek)
[25.06.2018] Deň matiek v triede LOPTIČIEK (62 fotiek)
[25.06.2018] Predplavecká príprava Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (165 fotiek)
[25.06.2018] Turistická vychádzka Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (61 fotiek)
[25.06.2018] Varíme tradičné jedlá na Gazdovskom dvore 2. trieda Kom. (90 fotiek)
[25.06.2018] Olympiáda v MŠ Trieda č. 2 (30 fotiek)
[22.06.2018] Predplavecká príprava MŠ 142 predškoláci (21 fotiek)
[22.06.2018] Výroba limonády MŠ 142 4.trieda (10 fotiek)
[22.06.2018] Naša trieda Zvedavých sovičiek MŠ 142 4.trieda (9 fotiek)
[22.06.2018] Ujo Viktor v našej škôlke MŠ 142 (11 fotiek)
[12.06.2018] Život v triede šikovných veveričiek MŠ 142 3.trieda (53 fotiek)
[06.06.2018] Trieda č. 5 - Naše mesto Stará Turá (38 fotiek)
[05.06.2018] Turistická vychádzka MŠ 142 3.trieda (20 fotiek)
[04.06.2018] Deň detí Usilovných včielok Mesto deťom 1. trieda MŠ Komenského (115 fotiek)
[04.06.2018] Usilovné včielky na Olympiáde 1. trieda MŠ Komenského (96 fotiek)
[04.06.2018] Život KVETINIEK, jún, tr.č.3, IV.MŠ (161 fotiek)
[04.06.2018] trieda 6 - MDD - Mesto deťom (48 fotiek)
[04.06.2018] trieda 6 - turistická vychádzka spojená s pozorovaním prírody (50 fotiek)
[01.06.2018] MDD - Mesto deťom MŠ 142 (38 fotiek)
[01.06.2018] Turistická vychádzka MŠ 142 1.trieda (18 fotiek)
[31.05.2018] Divadielko deti deťom (11 fotiek)
[31.05.2018] Výlet na Minifarmu MŠ 142 predškoláci (65 fotiek)
[31.05.2018] Turistická vychádzka s Červenou Čiapočkou MŠ 142 2.trieda (32 fotiek)
[31.05.2018] Zábavné dopoludnie s Lesoturom MŠ 142 (101 fotiek)
[30.05.2018] Deň rodiny v 2. triede III.MŠ (19 fotiek)
[30.05.2018] Deň matiek a rozlúčka so škôlkou. MŠ 142 4.trieda (24 fotiek)
[30.05.2018] Športová olympiáda Hviezdičiek MŠ 142 predškoláci (67 fotiek)
[30.05.2018] Deň matiek a deň rodiny MŠ 142 3.trieda (21 fotiek)
[30.05.2018] Návšteva na Mestskom úrade MŠ 142 2.trieda (34 fotiek)
[28.05.2018] Športová olympiáda (123 fotiek)
[25.05.2018] trieda 6 - športujeme na olympiáde (50 fotiek)
[25.05.2018] Sovičky APRIL, MAJ (87 fotiek)
[25.05.2018] Deň matiek v triede Sovičiek (31 fotiek)
[25.05.2018] Deň matiek v triede LOPTIČIEK (0 fotiek)
[25.05.2018] Deň matiek v triede LOPTIČIEK (0 fotiek)
[23.05.2018] Gazdovský dvor Regionálne jedlá Usilovné včielky 1. tr. MŠ Kom. (101 fotiek)
[23.05.2018] Deň matiek a rodiny Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (56 fotiek)
[22.05.2018] Zo života Usilovných včielok 1. trieda MŠ Komenského (110 fotiek)
[22.05.2018] Divadlo ZUŠ v MŠ 142 4.trieda (7 fotiek)
[20.05.2018] Veľkonočné tradície na Gazdovskom dvore 2. trieda (0 fotiek)
[20.05.2018] Veľkonočné tradície v MŠ 2.trieda (0 fotiek)
[20.05.2018] Jarné remeselnícke trhy 2.trieda (0 fotiek)
[17.05.2018] Trieda č. 5 - Besiedka ku Dňu matiek (18 fotiek)
[17.05.2018] trieda 6 - Jar v našej triede - sadenie semienok (12 fotiek)
[17.05.2018] trieda 6 - Deň matiek - triedna besiedka (54 fotiek)
[17.05.2018] trieda 6 - Hry v triede a kreslenie na dopravnom ihrisku (19 fotiek)
[16.05.2018] Deň matiek MŠ 142 1.trieda (31 fotiek)
[15.05.2018] V prírode MŠ 142 3.trieda (22 fotiek)
[11.05.2018] Hudobno-zábavný program SIMSALA (28 fotiek)
[10.05.2018] Úprava pocitového chodníka MŠ 142 2.trieda (8 fotiek)
[10.05.2018] Hudobný program SIMSALALA MŠ 142 (17 fotiek)
[02.05.2018] Život KVETINIEK, máj, tr.č.3, IV.MŠ (375 fotiek)
[02.05.2018] Výchovný koncert MŠ 142 predškoláci (46 fotiek)
[02.05.2018] Deň Zeme MŠ 142 predškoláci (88 fotiek)
[30.04.2018] Trieda č. 5 - Lienky na kultúrnych podujatiach (18 fotiek)
[30.04.2018] Lienky o domácich zvieratách (7 fotiek)
[30.04.2018] Dopravná výchova v triede Lienok (26 fotiek)
[30.04.2018] Deň Zeme v triede Lienok (24 fotiek)
[30.04.2018] Ako Lienky oslavujú (19 fotiek)
[26.04.2018] Dopoludnie s hudobnými nástrojmi Usilovné včielky 1. tr. MŠ Kom (127 fotiek)
[25.04.2018] Sadenie v záhone MŠ 142 3.trieda (43 fotiek)
[24.04.2018] Deň otvorených dverí v ZUŠ Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen. (62 fotiek)
[24.04.2018] Deň Zeme s CVČ Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (141 fotiek)
[23.04.2018] 1.jarná turistika MŠ 142 2.trieda (10 fotiek)
[23.04.2018] Dopravné prostriedky v rôznych podobách MŠ 142 2.trieda (25 fotiek)
[23.04.2018] Jarné práce na záhone MŠ 142 2.trieda (12 fotiek)
[20.04.2018] trieda č.6- Morena - rozlúčka so zimou (41 fotiek)
[20.04.2018] trieda č.6 - aktivity a hry (doprava, čistenie Dubníka) (36 fotiek)
[19.04.2018] Deň otvorených dverí v ZUŠ MŠ 142 4.trieda (62 fotiek)
[19.04.2018] Malí záhradníci MŠ 142 4.trieda (37 fotiek)
[17.04.2018] Od semienka ku rastlinke MŠ 142 1.trieda (50 fotiek)
[13.04.2018] Detská organizácia (32 fotiek)
[13.04.2018] Návšteva predškolákov v 1.ročníku v ZŠ MŠ 142 (29 fotiek)
[11.04.2018] Návšteva v Lesoture MŠ 142 2.trieda (20 fotiek)
[11.04.2018] Veľkonočné tvorivé popoludnie MŠ 142 3.trieda (14 fotiek)
[10.04.2018] Jarné popoludnie s rodičmi MŠ 142 1.trieda (62 fotiek)
[09.04.2018] Školáci predškolákom Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského (95 fotiek)
[09.04.2018] Voda naša vzácnosť Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského (32 fotiek)
[08.04.2018] Trieda č. 2 SOVIČKY (104 fotiek)
[06.04.2018] Spolupráca so ZŠ III.MŠ 3. a 4.trieda (30 fotiek)
[06.04.2018] Talentmánia MŠ 142 4.trieda (15 fotiek)
[06.04.2018] Veľká noc v Gazdovskom dvore Turá Lúka MŠ Hurbanova 142 3. a 4. (39 fotiek)
[05.04.2018] Život KVETINIEK, apríl, tr.č.3, IV.MŠ (225 fotiek)
[03.04.2018] Veľkonočné popoludnie v triede LOPTIČIEK - tr.č.4 (80 fotiek)
[26.03.2018] Návšteva múzea sestier Royových (15 fotiek)
[26.03.2018] Svetový deň vody v CVČ (25 fotiek)
[26.03.2018] Pálenie Moreny 26.3.2018 (28 fotiek)
[21.03.2018] Návšteva knižnice 3.trieda MŠ 142 (24 fotiek)
[21.03.2018] Návšteva knižnice 4.trieda MŠ 142 (14 fotiek)
[21.03.2018] Divadielko (14 fotiek)
[21.03.2018] Návšteva v ZUŠ 4.trieda MŠ 142 (20 fotiek)
[21.03.2018] Návšteva knižnice 2.trieda MŠ 142 (10 fotiek)
[16.03.2018] Divadlo NA HOJDAČKE Kráska a zviera (28 fotiek)
[15.03.2018] Hudobný deň Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského (59 fotiek)
[06.03.2018] Život KVETINIEK,marec, tr.č.3, IV.MŠ (189 fotiek)
[05.03.2018] Návšteva v Mestskej knižnici Kristíny Royovej,tr.č.6,IV.MŠ (24 fotiek)
[18.02.2018] Fašiangové tradície na Gazdovskom dvore 2. trieda Komenského (73 fotiek)
[18.02.2018] Vianočná besiedka 2.trieda, Komenskéko (105 fotiek)
[18.02.2018] Pečenie medovníkov pred Vianocami 2.trieda Komenského (44 fotiek)
[18.02.2018] Tvorivá matematika 2.trieda, Komenského (25 fotiek)
[18.02.2018] Fašiangový karneval 2.trieda Komenského (0 fotiek)
[18.02.2018] Lucia v MŠ 2. trieda Komenského (55 fotiek)
[16.02.2018] Karneval v triede LOPTIČIEK tr.č.4 (140 fotiek)
[16.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 3.trieda (13 fotiek)
[16.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 4.trieda (28 fotiek)
[16.02.2018] Fašiangový karneval v III.MŠ (36 fotiek)
[15.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 2.trieda (12 fotiek)
[15.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 1.trieda (18 fotiek)
[14.02.2018] Karnevalový týždeň Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského (66 fotiek)
[14.02.2018] karneval 5.a 6.trieda (120 fotiek)
[13.02.2018] Stretnutie s ujom poľovníkom III.MŠ 3. trieda. (19 fotiek)
[12.02.2018] Fašiangy na gazdovskom dvore. III.MŠ predškoláci (54 fotiek)
[12.02.2018] Zimné radovánky III.MŠ 3.trieda (42 fotiek)
[12.02.2018] Starostlivosť o vtáčiky.III.MŠ 3.treida (27 fotiek)
[12.02.2018] Hurá na sneh III.MŠ 4.trieda (26 fotiek)
[08.02.2018] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského (75 fotiek)
[08.02.2018] Lienky a fašiangová zábava, tr. č.5 (35 fotiek)
[08.02.2018] Zima u Lienok tr.č.5 (19 fotiek)
[07.02.2018] Život KVETINIEK,február, tr.č.3, IV.MŠ (124 fotiek)
[30.01.2018] Bobovanie 2.trieda MŠ Komenského (67 fotiek)
[26.01.2018] Sovičky- január (55 fotiek)
[26.01.2018] Vtáčiky v zime III.MŠ 2.trieda (9 fotiek)
[18.01.2018] Zimné radovánky v triede LOPTIČIEK (56 fotiek)
[17.01.2018] Zimné radovánky III.MŠ 2.trieda (27 fotiek)
[15.01.2018] Mikuláš v tiede Loptičiek (36 fotiek)