Novinky - 2018

Novinky z:

[27.12.2018] Mesiac zdravia Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[27.12.2018] Mikuláš Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[21.12.2018] Predvianočná nálada v 2. triede

[21.12.2018] Vianočná rozlúčková discotéka 3.trieda

[19.12.2018] Dentálna hygiena MŠ Hurbanova 142 1.trieda

[19.12.2018] Vôňa Vianoc v trieda Sovičiek MŠ Hurbanova 142 1.trieda

[18.12.2018] Pečenie vianočných oblátok v 4.triede

[18.12.2018] Vianočná besiedka v 3.triede

[17.12.2018] Vianočný stromček ako darček - 3.trieda

[14.12.2018] Predvianočná nálada v 2. triede

[14.12.2018] Vianočné pečenie v 3. triede

[11.12.2018] Vystúpenie detí na Vianočnom benefičnom koncerte

[06.12.2018] Mamička si pre nás pripravila.....

[06.12.2018] Mikuláš v MŠ pri cukrárni

[06.12.2018] Polícia v 3. triede MŠ pri cukrárni

[06.12.2018] Prišiel k nám do 3. triedy Mikuláš

[06.12.2018] Vystúpenie detí 4. triedy pre kamarátov v MŠ

[05.12.2018] "Čarovné jabĺčko" v 3. triede

[05.12.2018] Divadielko Tri prasiatka v ZŠ

[05.12.2018] Triedenie odpadu - predškoláci

[05.12.2018] Vianočná výzdoba 4. trieda

[05.12.2018] Život KVETINIEK, december, tr.č.5

[03.12.2018] Dentálna hygiena v 2. triede

[28.11.2018] Vianočné zvyky na Gazdovskom dvore

[23.11.2018] Dentálna hygienička v 3. triede

[23.11.2018] Dentálna hygienička v 4. triede

[22.11.2018] Deň materských škôl v 4. triede

[22.11.2018] Pohybom a tancom k zdraviu + divadielko

[22.11.2018] Týždeň zdravia v 4. triede MŠ pri cukrárni

[22.11.2018] Záchranári v MŠ pri cukrárni

[21.11.2018] Jesenné tvorivé popoludnie s rodičmi 4.trieda

[21.11.2018] Týždeň zdravia 4. trieda

[15.11.2018] Návšteva detí 3. triedy na MsÚ a na Mestskej polícií

[15.11.2018] Vyčistime si MŠ

[13.11.2018] Beh Terryho Foxa v areáli ZŠ

[13.11.2018] Divadielko Tdpaslík v MŠ pri cukrárni

[13.11.2018] Netradičná olympiáda v 3. triede

[12.11.2018] Dary jesene Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[12.11.2018] Dyňové pracovné popoludnie Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komen.

[11.11.2018] Život KVETINIEK, november, tr.č.5

[26.10.2018] Jeseň v triede "Sovičiek" MŠ 142 1.trieda

[25.10.2018] Jesenná úprava školského dvora 2.trieda

[25.10.2018] Návšteva kamarátov z MŠ Komenského v 3. triede MŠ pri cukrárni

[25.10.2018] Posedenie so starými rodičmi 3.trieda

[24.10.2018] Divadielko pre kamarátov 3. trieda

[24.10.2018] Remeselný jarmok a výstava ovocia 3. a 4. trieda

[24.10.2018] Venovali sme starkým v DOS - 4. trieda

[23.10.2018] Beh Terryho Foxa 3. a 4. trieda

[23.10.2018] Návšteva na Gazdovskom dvore a u HASIČOV

[23.10.2018] Ovocie a zelenina 3.trieda

[18.10.2018] Spolupráca s LESOTUROM, 3. a 4. trieda

[18.10.2018] Úprava pocitového chodníka 4.trieda

[17.10.2018] Jeseň v triede chrobáčikov

[17.10.2018] Život KVETINIEK, október, tr.č.5

[12.10.2018] Plody jesene v CVČ s tetou Jankou

[10.10.2018] Jesenná branno-turistická vychádzka 3.a 4. trieda

[03.10.2018] Tvorivé nápady z gaštanov v 3. triede

[01.10.2018] V škôlke je nám dobre Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[28.09.2018] Simsalala v MŠ

[28.09.2018] Týždeň zdravej výživy v 3. triede

[27.09.2018] Branno-turistická vychádzka 3.trieda

[27.09.2018] Exkurzia na Gazdovský dvor - predškoláci

[27.09.2018] Návšteva tety Gabiky v 3. triede MŠ

[27.09.2018] Plavecký výcvik - predškoláci

[27.09.2018] Šarkaniáda

[09.09.2018] Život KVETINIEK, september, tr.č.5

[04.07.2018] Náš neobyčajný deň MŠ 142 2.trieda

[29.06.2018] Koncoročná opekačka Topolecká Usilovné včielky 1. trieda MŠ Kom.

[29.06.2018] Rozlúčka s predškolákmi Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[27.06.2018] Usilovné včielky oslavujú 1. trieda MŠ Komenského

[25.06.2018] Deň matiek v triede LOPTIČIEK

[25.06.2018] Predplavecká príprava Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[25.06.2018] Turistická vychádzka Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[22.06.2018] Naša trieda Zvedavých sovičiek MŠ 142 4.trieda

[22.06.2018] Predplavecká príprava MŠ 142 predškoláci

[22.06.2018] Ujo Viktor v našej škôlke MŠ 142

[22.06.2018] Výroba limonády MŠ 142 4.trieda

[12.06.2018] Život v triede šikovných veveričiek MŠ 142 3.trieda

[05.06.2018] Turistická vychádzka MŠ 142 3.trieda

[04.06.2018] Deň detí Usilovných včielok Mesto deťom 1. trieda MŠ Komenského

[04.06.2018] Usilovné včielky na Olympiáde 1. trieda MŠ Komenského

[04.06.2018] Život KVETINIEK, jún, tr.č.3, IV.MŠ

[01.06.2018] MDD - Mesto deťom MŠ 142

[01.06.2018] Turistická vychádzka MŠ 142 1.trieda

[31.05.2018] Divadielko deti deťom "Tri prasiatka" MŠ 142

[31.05.2018] Turistická vychádzka s Červenou Čiapočkou MŠ 142 2.trieda

[31.05.2018] Výlet na Minifarmu MŠ 142 predškoláci

[31.05.2018] Zábavné dopoludnie s Lesoturom MŠ 142

[30.05.2018] Deň matiek a deň rodiny MŠ 142 3.trieda

[30.05.2018] Deň matiek a rozlúčka so škôlkou. MŠ 142 4.trieda

[30.05.2018] Deň rodiny MŠ 142 2.trieda

[30.05.2018] Návšteva na Mestskom úrade MŠ 142 2.trieda

[30.05.2018] Športová olympiáda

[30.05.2018] Športová olympiáda Hviezdičiek MŠ 142 predškoláci

[23.05.2018] Deň matiek a rodiny Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[23.05.2018] Gazdovský dvor Regionálne jedlá Usilovné včielky 1. tr. MŠ Kom.

[22.05.2018] Divadlo ZUŠ v MŠ 142 4.trieda

[22.05.2018] Zo života Usilovných včielok 1. trieda MŠ Komenského

[16.05.2018] Deň matiek v 1. triede III.MŠ

[15.05.2018] V prírode MŠ 142 3.trieda

[10.05.2018] Hudobný program SIMSALALA MŠ 142

[10.05.2018] Úprava pocitového chodníka MŠ 142 2.trieda

[02.05.2018] Deň Zeme MŠ 142 predškoláci

[02.05.2018] Výchovný koncert MŠ 142 predškoláci

[02.05.2018] Život KVETINIEK, máj, tr.č.3, IV.MŠ

[26.04.2018] Dopoludnie s hudobnými nástrojmi Usilovné včielky 1. tr. MŠ Kom

[25.04.2018] Sadenie v záhone MŠ 142 3.trieda

[24.04.2018] Deň Zeme s CVČ Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[24.04.2018] Deň otvorených dverí v ZUŠ Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komen.

[23.04.2018] 1.jarná turistika MŠ 142 2.trieda

[23.04.2018] Dopravné prostriedky v rôznych podobách MŠ 142 2.trieda

[23.04.2018] Jarné práce na záhone MŠ 142 2.trieda

[19.04.2018] Deň otvorených dverí v ZUŠ MŠ 142 4.trieda

[19.04.2018] Malí záhradníci MŠ 142 4.trieda

[17.04.2018] Od semienka ku rastlinke MŠ 142 1.trieda

[13.04.2018] Detská organizácia "Fénix" v MŠ 142 4.trieda

[13.04.2018] Návšteva predškolákov v 1.ročníku v ZŠ MŠ 142

[11.04.2018] Návšteva v Lesoture MŠ 142 2.trieda

[11.04.2018] Veľkonočné tvorivé popoludnie MŠ 142 3.trieda

[10.04.2018] Jarné popoludnie s rodičmi MŠ 142 1.trieda

[09.04.2018] Voda naša vzácnosť Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského

[09.04.2018] Školáci predškolákom Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského

[06.04.2018] Spolupráca so ZŠ III.MŠ 3. a 4.trieda

[06.04.2018] Talentmánia MŠ 142 4.trieda

[06.04.2018] Veľká noc v Gazdovskom dvore Turá Lúka MŠ Hurbanova 142 3. a 4.

[05.04.2018] Život KVETINIEK, apríl, tr.č.3, IV.MŠ

[26.03.2018] Návšteva múzea sestier Royových

[26.03.2018] Pálenie Moreny 26.3.2018

[26.03.2018] Svetový deň vody v CVČ

[21.03.2018] Divadielko "Kráska a zviera" MŠ 142

[21.03.2018] Návšteva knižnice 2.trieda MŠ 142

[21.03.2018] Návšteva knižnice 3.trieda MŠ 142

[21.03.2018] Návšteva knižnice 4.trieda MŠ 142

[21.03.2018] Návšteva v ZUŠ 4.trieda MŠ 142

[15.03.2018] Hudobný deň Usilovné včielky 1. trieda MŠ Komenského

[06.03.2018] Život KVETINIEK,marec, tr.č.3, IV.MŠ

[16.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 3.trieda

[16.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 4.trieda

[16.02.2018] Fašiangový karneval v III.MŠ

[15.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 1.trieda

[15.02.2018] Fašiangový karneval III.MŠ 2.trieda

[14.02.2018] Karnevalový týždeň Usilovné včielky trieda č. 1 MŠ Komenského

[13.02.2018] Stretnutie s ujom poľovníkom III.MŠ 3. trieda.

[12.02.2018] Fašiangy na gazdovskom dvore. III.MŠ predškoláci

[12.02.2018] Hurá na sneh III.MŠ 4.trieda

[12.02.2018] Starostlivosť o vtáčiky.III.MŠ 3.treida

[12.02.2018] Zimné radovánky III.MŠ 3.trieda

[08.02.2018] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.1 MŠ Komenského

[07.02.2018] Život KVETINIEK,február, tr.č.3, IV.MŠ

[26.01.2018] Vtáčiky v zime III.MŠ 2.trieda

[18.01.2018] Zimné radovánky v triede LOPTIČIEK

[17.01.2018] Zimné radovánky III.MŠ 2.trieda

[15.01.2018] Mikuláš v tiede Loptičiek