Novinky - 2019

Novinky z:

[13.12.2019] Pečenie vianočného pečiva 4. trieda

[13.12.2019] Predvianočná návšteva v ZŠ 3. trieda

[13.12.2019] Vianočné pozdravy 4.trieda

[13.12.2019] Vianočný super deň v 3. triede

[11.12.2019] Zdobenie vianočného pečiva 3. trieda

[09.12.2019] Mikuláš s Usilovnými včielkami 3. trieda MŠ Komenského

[09.12.2019] Zdravé zúbky Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského

[06.12.2019] Mikuláš v MŠ pri cukrárni

[06.12.2019] Návšteva detí 4. triedy v MC Žabka

[06.12.2019] Prekvapenie v 3. triede

[06.12.2019] Spolupráca s rodinou 4. trieda - vianočné ozdoby s p. Jurčovou

[05.12.2019] Vianočný čas u Chrobáčikov, MŠ pri cukrárni

[02.12.2019] Indiánsky deň v spolupráci s rodinou v 3. triede

[02.12.2019] Kurz korčuľovania - predškoláci

[26.11.2019] Novembrové Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[26.11.2019] Ľudské telo Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[22.11.2019] Návšteva v zubnej ambulancii p. MUDr.Halinárovej

[22.11.2019] Polícia v MŠ pri cukrárni

[19.11.2019] Spolupráca s rodinou - návšteva v kaderníctve 4. trieda

[19.11.2019] Spolupráca so ZŠ, návšteva 1.A v 3. triede

[18.11.2019] Dentálna hygiena v 3. triede

[18.11.2019] Dentálna hygiena v 4. triede.

[18.11.2019] November u Chrobáčikov, MŠ pri cukrárni

[18.11.2019] Pohybom a tancom k zdraviu 3.trieda

[14.11.2019] V zubnej ambulancii 4.trieda

[12.11.2019] Dychové nástroje s pánom Ondrejkom v MŠ

[06.11.2019] Spolupráca s rodinou v 3. triede, ľudské telo.

[05.11.2019] Deň materských škôl v 4.triede

[04.11.2019] Deň materských škôl v 3. triede

[03.11.2019] Jesenné tvorenie s rodičmi Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Kom.

[03.11.2019] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[03.11.2019] Zdravie v ovocí a zelenine Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Kom

[25.10.2019] Posedenie pre starých rodičov v 3. triede

[25.10.2019] Spolupráca medzi triedami v 3. triede MŠ pri cukrárni

[25.10.2019] Spolupráca s rodinou, návšteva pani Gergelyovej v 4.triede

[24.10.2019] Divadielko O Guľkovi Bombuľkovi v MŠ pri cukrárni

[22.10.2019] Jesenné upratovanie MŠ 4. trieda

[22.10.2019] Naša návšteva v DOS 3. trieda

[22.10.2019] Upracme si MŠ - 3. trieda

[21.10.2019] Jesenné práce v záhrade MŠ 142 trieda č.1

[21.10.2019] Spolupráca s LESOTUROM 3. a 4. trieda

[21.10.2019] Spolupráca s rodinou, návšteva pani Pechovej v 3.triede

[15.10.2019] Návšteva ZŠ 3. trieda

[14.10.2019] Návšteva železničného múzea 3.a4.trieda

[11.10.2019] Jesenenie v tr.č.2, MŠ pri cukrárni

[10.10.2019] Plody jesene v CVČ 3. a 4. trieda

[09.10.2019] Beh Terryho Foxa 3.a 4. trieda

[09.10.2019] Hudobné dopoludnie 3.a 4.trieda

[09.10.2019] Jesenné popoludnie s rodičmi 4. trieda

[09.10.2019] Jeseň pani bohatá... v 3. triede

[09.10.2019] Týždeň európskeho športu v 3. triede

[04.10.2019] Návšteva detí 3. triedy v Žabke

[30.09.2019] Šantenie s gaštanmi v 3. triede MŠ pri cukrárni

[27.09.2019] Malá olympiáda v MŠ pri cukrárni

[27.09.2019] Šarkaniáda

[25.09.2019] Deň plný radosti v triede Zvedavých včeličiek

[24.09.2019] Jeseň v záhrade - 3.trieda

[24.09.2019] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[24.09.2019] Plavecký výcvik

[23.09.2019] Športové septembrové Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[18.09.2019] Turistické vychádzky Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[12.09.2019] Branno-turistická vychádzka v 3. a 4. triede

[12.09.2019] Návšteva na Gazdovskom dvore - Varenie slivkového lekváru

[28.06.2019] Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ.

[28.06.2019] Turistická vychádzka 4.trieda

[25.06.2019] Basketbal 2. trieda

[25.06.2019] Deň matiek a rodiny Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského

[25.06.2019] Júnové Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského

[25.06.2019] Naše pocity na pocitovom chodníčku 3.trieda

[25.06.2019] Plavecký výcvik

[25.06.2019] Turistická vychádzka 2. trieda

[24.06.2019] Branno-turistická vychádzka 3.trieda

[24.06.2019] Liečivé rastliny v 4. triede

[24.06.2019] Rozlúčka v pizzérii Andiamo

[24.06.2019] Výlet predškolákov

[11.06.2019] Les očami detí-LESOTUR

[11.06.2019] Turistická vychádzka Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[11.06.2019] Život KVETINIEK, jún, tr.č.5

[07.06.2019] Naši oslávenci Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[06.06.2019] Hviezdičková olympiáda

[06.06.2019] Slovensko číta deťom 3.a 4.trieda

[05.06.2019] MDD

[30.05.2019] Besiedka ku Dňu rodiny v 4. triede

[27.05.2019] Deň rodiny v 3. triede

[20.05.2019] Hudobný koncert "NAŠA ZEM" v MŠ

[16.05.2019] Deň otvorených dverí v ZUŠ.

[10.05.2019] Deň matiek v 2. triede

[02.05.2019] Život KVETINIEK, máj, tr.č.5

[30.04.2019] Aprílové Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[30.04.2019] Oslávenci Usilovných včielok trieda č. 3 MŠ Komenského

[26.04.2019] Spolupráca s LESOTUROM - apríl mesiac lesov.

[25.04.2019] Sadenie v 3. triede

[25.04.2019] Spolupráca s CVČ - Deň Zeme

[25.04.2019] Veľkonočné posedenie s rodičmi 4. trieda

[17.04.2019] Veľkonočné posedenie s rodičmi 2. trieda

[11.04.2019] Veľkonočné popoludnie v 3. triede

[11.04.2019] Zúbky - hygiena chrupu

[08.04.2019] Morena

[08.04.2019] Veľkonočné tradície na gazdovskom dvore

[03.04.2019] Kniha moja kamarátka Usilovné včielky trieda č. 3 MŠ Komenského

[03.04.2019] Usilovné včielky oslavujú trieda č.3 MŠ Komenského

[02.04.2019] Život KVETINIEK, apríl, tr.č.5

[28.03.2019] Návšteva ZŠ

[27.03.2019] Divadielko Perníkový domček hrané deťmi pre deti

[27.03.2019] Divadlo Strašiak Tomáš v MŠ pri cukrárni

[27.03.2019] Otvorená hodina pre učiteľky MŠ

[15.03.2019] Návšteva Mestskej knižnice 3. trieda

[14.03.2019] Dentálna hygienička v 3. triede MŠ pri cukrárni

[14.03.2019] Dentálna hygienička v 4. triede MŠ pri cukrárni

[13.03.2019] Turistická vychádzka do Topoleckej

[11.03.2019] Život KVETINIEK, marec, tr.č.5

[26.02.2019] Ujo Peťo pre deti 3. triedy MŠ pri cukrárni

[20.02.2019] Fašiangový karneval

[20.02.2019] Fašiangy na Gazdovskom dvore

[20.02.2019] Kurz korčuľovania

[18.02.2019] Fašiangy Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[18.02.2019] Karnevalový deň Usilovné včielky trieda č.3 MŠ Komenského

[18.02.2019] Život KVETINIEK, február, tr.č.5

[05.02.2019] Starostlivosť o vtáky v zime 3.trieda

[31.01.2019] Januárové Usilovné včielky 3. trieda MŠ Komenského

[29.01.2019] Návšteva zubnej ambulancie MUDr. Dingových

[29.01.2019] Oslávenci Usilovných včielok 3. trieda MŠ Komenského

[23.01.2019] Vojenské cvičenie v 3. triede MŠ pri cukrárni

[17.01.2019] Život KVETINIEK, január, tr.č.5

[14.01.2019] Zimná olympiáda v 3. triede MŠ pri cukrárni

[13.01.2019] Pani Zima v triede Sovičiek-Hurbanova142,1