Novinky - 2015

Novinky z:

[31.12.2015] Vianočné posedenie v 2. triede III.MŠ

[31.12.2015] Vianočné posedenie v 4.triede III.MŠ

[21.12.2015] Návšteva DOS deťmi zo 4. triedy III.MŠ

[21.12.2015] Predvianočné pracovné popoludnie v 4. triede III. MŠ

[21.12.2015] Vianočné posedenie v 3. triede III.MŠ

[14.12.2015] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - ZIMA

[13.12.2015] Pečenie medovníkov u Kvetiniek, tr.č.1, IV.MŠ

[04.12.2015] Divadielko RUKAVIČKA v III.MŠ

[02.12.2015] Mikuláš v 1. triede III.MŠ

[02.12.2015] Mikuláš v 2. triede III.MŠ

[02.12.2015] Mikuláš v 3. triede III.MŠ

[02.12.2015] Mikuláš v 4. triede III.MŠ

[02.12.2015] Mikuláš v III. MŠ

[01.12.2015] Mikuláš u Kvetiniek a Hravých slniečok, IV.MŠ

[30.11.2015] Beh TERRYHO FOXA

[30.11.2015] Návšteva v Dome opatrovateľskej služby 3. trieda III. MŠ

[26.11.2015] Divadielko VIANOCE V LESE v III. MŠ

[26.11.2015] Naše zdravie - Zúbky Usilovné včielky 6. trieda Hurbanova 153

[26.11.2015] Spolupráca s LESOTUROM v 3. triede III.MŠ

[24.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka na interaktívnej tabuli, IV.MŠ

[23.11.2015] 1.a 2.tr., IV.MŠ - Chorý medvedík a Stratená vreckovka

[23.11.2015] Starostlivosť o zúbky v 1. triede III.MŠ

[20.11.2015] Zúbky ako perličky- trieda č.3,4

[20.11.2015] trieda č.4- Jeseň k nám prišla zas, pozri, aký to bol krásny čas

[18.11.2015] Zúbky ako perličky 2. trieda III.MŠ

[11.11.2015] Farebná jeseň v III. MŠ

[11.11.2015] Jesenné popoludnie v 3. triede III.MŠ

[11.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka z 1.a 2.tr., IV.MŠ - Divadlo o zúbkoch

[11.11.2015] Starostlivosť o zúbky v 3. a 4. triede III. MŠ

[09.11.2015] Kvetinky a Hravé slniečka z 1.a 2.tr., IV.MŠ -Zúbky ako perličky

[06.11.2015] Pampúšik u Kvetiniek a Hravých slniečok z 1.a 2.tr., IV.MŠ

[04.11.2015] Jeseň s Lesoturom

[04.11.2015] Jesnné popoludnie- trieda č.3

[29.10.2015] Spolupráca MŠ s Lesoturom

[27.10.2015] Návšteva v Dome opatrovateľskej služby 4. trieda III. MŠ

[27.10.2015] Popoludnie venované starým rodičom 4. trieda III.MŠ

[26.10.2015] Tekvicové pracovné popoludnie s rodičmi Usilovné včielky 6. tr.

[26.10.2015] Zdravý nápoj s tetou Magdou a vitamánmi Usilovné včielky 6. tr.

[26.10.2015] Čarovanie s pani Jeseňou Usilovné včielky 6.trieda Hurbanova 153

[23.10.2015] Jesenné popoludnie v 2. triede III. MŠ

[22.10.2015] Jesenné popoludnie v 4. triede III. MŠ

[19.10.2015] CVČ Plody jesene- trieda č.3

[19.10.2015] Divadlo SLNIEČKO v III. MŠ

[19.10.2015] Predplavecká príprava-trieda č.3

[09.10.2015] Hravé slniečka v triede č.2, IV.MŠ

[09.10.2015] Jesenná návšteva v CVČ 3.a 4.trieda III.MŠ

[09.10.2015] Návšteva BIOFARMY v Podkylave

[09.10.2015] Plavecký výcvik 3. a 4. trieda III.MŠ

[09.10.2015] Šarkaniáda IV.MŠ

[04.10.2015] Jesenná športová olympiáda, IV.MŠ

[04.10.2015] Život Kvetiniek v triede č.1, IV.MŠ - JESEŇ

[29.09.2015] Cvičenie s Miškom 5. trieda

[29.09.2015] Cvičenie s Miškom III. MŠ

[29.09.2015] Jesenné variácie v 4. triede III. MŠ

[23.09.2015] Jesenná branno-turistická vychádzka 2. trieda III. MŠ

[22.09.2015] Jesenná branno-turistická vychádzka 3.trieda III.MŠ

[21.09.2015] Výstava krojov III.MŠ 4.trieda

[18.09.2015] Brannoturistická vychádzka 4. trieda III.MŠ

[18.09.2015] Šarkaniáda III.MŠ

[01.07.2015] Karneval - trieda č.1

[30.06.2015] Dopravná výchova v triede č.5

[30.06.2015] Rozlúčka s materskou školou

[29.06.2015] Rozlúčka predškolákov MsÚ - trieda č.3

[29.06.2015] Rozlúčkový karneval III. MŠ

[29.06.2015] Sladká rozlúčka s MŠ v 4. triede III. MŠ

[26.06.2015] Rozlúčka s predškolákmi na MsÚ, 3.a 4.trieda, III.MŠ

[24.06.2015] Naše krásne aktivity v júni - trieda č.5

[22.06.2015] Odmeny za celoročnú usilovnú prácu detí 3. trieda III. MŠ

[22.06.2015] Rozlúčkový výlet do Podvišňového

[22.06.2015] Škola v prírode 3. a 4. trieda III. MŠ

[22.06.2015] Škola v prírode- trieda č.3

[21.06.2015] besiedka ku Dňu matiek

[21.06.2015] fantastická škola v prírode

[21.06.2015] čarovná gitara

[15.06.2015] LESOTUR Stará Turá

[15.06.2015] Návšteva ZOO v CVČ - trieda č.3

[15.06.2015] Polícia deťom MDD

[11.06.2015] Škola voláá - tablo 3.a 4. triedy, III.MŠ

[09.06.2015] Brannoturistická vychádzka 2 . trieda

[09.06.2015] Canisterapia

[09.06.2015] MiniZoo tety Janky v CVČ 3. a 4. trieda III. MŠ

[09.06.2015] Šikovníci z 3.triedy III.MŠ

[08.06.2015] Besiedka ku Dňu matiek - trieda č.1

[08.06.2015] MDD v Starej Turej - trieda č.5

[04.06.2015] Canisterapia III. MŠ

[02.06.2015] MDD v Starej Turej, III. MŠ

[02.06.2015] Sadenie okrasných krov v III. MŠ

[02.06.2015] Ujo poľovník v 4. triede III.MŠ

[02.06.2015] Výlet na hrad Beckov a do Podolia 3. a 4. trieda III. MŠ

[31.05.2015] Deň mamičiek a rodiny Usilovné včielky 2.trieda MŠ Hurbanova153

[31.05.2015] Deň detí MDD Usilovné včielky 2. trieda MŠ Hurbanova 153

[29.05.2015] Vláčikom do Višňového 4. trieda III. MŠ

[29.05.2015] Športový výcvik psíkov 3. trieda III. MŠ

[25.05.2015] Plavba loďou-1. trieda

[22.05.2015] Deň matiek v 3. triede III. MŠ

[22.05.2015] Trieda č. 6 - Deň matiek v triede veselých šaškov

[22.05.2015] Výlet loďou - trieda č.3

[19.05.2015] Deň matiek v 1. triede III.MŠ

[19.05.2015] U starých rodičov Štefanechovcov na návšteve 3. trieda III. MŠ

[18.05.2015] športová olympiáda-1.trieda

[15.05.2015] Deň matiek v 4. triede III. MŠ

[15.05.2015] Regionálna olympiáda v III. MŠ

[06.05.2015] Pracovníci Lesoturu v III. MŠ

[05.05.2015] Jar, jar prišla i k nám- trieda č.5

[04.05.2015] Doprava u Usilovných včielok 2. trieda Hurbanova 153

[04.05.2015] Jar k nám prišla... Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153

[29.04.2015] Deň Zeme v III. MŠ

[29.04.2015] Deň otvorených dverí v ZUŠ III. MŠ

[29.04.2015] Malí poľovníci v III. MŠ

[28.04.2015] Deň Zeme u malých lienok- trieda č.5

[28.04.2015] Deň Zeme v spolupráci s CVČ - trieda č.3

[28.04.2015] Deň otvorených dverí v ZUŠ - trieda č.3

[28.04.2015] Naše talenty III. MŠ

[26.04.2015] deň Zeme

[26.04.2015] naše talenty

[26.04.2015] vykládka dreva

[17.04.2015] Malí záhradníci v 4. triede III. MŠ

[14.04.2015] Oslávenci v triede VESELÝCH ŠAŠKOV

[14.04.2015] naše talenty

[14.04.2015] sadenie stromčekov

[14.04.2015] žrúti

[10.04.2015] Malí záhradníci v 2. triede III. MŠ

[08.04.2015] Poznáte zajka v CVČ 3. trieda III. MŠ

[08.04.2015] Veľkonočné popoludnie 4. trieda III.MŠ

[02.04.2015] Veľkonočné popoludnie 1. trieda III. MŠ

[01.04.2015] divadlo Na traky v III. MŠ

[30.03.2015] Karneval - trieda č.1

[30.03.2015] Návšteva knižnice- trieda č.5

[27.03.2015] Výtvarná súťaž: Mesto Stará Turá očami detí III. MŠ

[26.03.2015] Hurá,karneval! trieda č.3

[26.03.2015] Návšteva "Domu bielych hláv" III. MŠ 4. trieda

[26.03.2015] Návšteva mestskej knižnice sestier Royových- trieda č.3

[26.03.2015] Návšteva u pána Pribiša - trieda č.3

[26.03.2015] Svetový deň vody a jeho oslavy v CVČ - trieda č.3

[26.03.2015] Veľkonočné popoludnie v triede č.3

[26.03.2015] Vynášanie Moreny III.MŠ

[25.03.2015] trieda č. 6 - Exkurzia na Gazdovský dvor a Hasičskú stanicu v My

[24.03.2015] Návšteva Lesoturu

[24.03.2015] Návšteva knižnice-1.trieda

[24.03.2015] Svetový deň vody-1.trieda

[24.03.2015] Trieda č.6 - oslávenci v triede VESELÝCH ŠAŠKOV

[24.03.2015] Vôňa vianoc- projekt: Bol raz jeden strom

[24.03.2015] trieda č. 6 - MESIAC KNIHY v triede Veselých šaškov

[23.03.2015] Marec mesiac knihy Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153

[13.03.2015] Návšteva mestského múzea i knižnice sestier Royových detí III.MŠ

[25.02.2015] Fašiangy, týždeň skvelej zábavy a ako inak KARNEVAL trieda č.5,6

[22.02.2015] Hudobné dopoludnie Usilovné včielky 2. trieda Hurbanova 153

[22.02.2015] Karnevalový týždeň Fašiangy Usilovné včielky 2.trieda Hurbanova

[12.02.2015] Fašiangový karneval v III. MŠ

[12.02.2015] karneval-článok

[31.01.2015] Návšteva ZŠ - predškoláci

[30.01.2015] Divadelné predstavenie Lomidrevo IV.MŠ

[29.01.2015] Divadelné predstavenie Lomidrevo v III. MŠ

[29.01.2015] Zimné radovánky v 2. triede III. MŠ

[28.01.2015] článok Návšteva Denisky

[21.01.2015] Starostlivosť o vtáčiky v zime 1. a 4. trieda III. MŠ

[19.01.2015] O psíčkovi a mačičke v 3. triede III. MŠ

[15.01.2015] SNEHULIACI trieda č.5,6

[10.01.2015] Oslavy v triede VESELÝCH ŠAŠKOV - trieda č. 6

[09.01.2015] Vitaj, Mikuláš! trieda č.5

[07.01.2015] Veselí šaškovia a Mikuláš - trieda č.6

[07.01.2015] Veselí šaškovia pečú medovníky - trieda č. 6

[07.01.2015] Vianočné popoludnie u VESELÝCH ŠAŠKOV - trieda č. 6

[06.01.2015] Vianoce pre najbližších

[01.01.2015] vianočné prekvapenie